Jak představitelé města informují o přechodu na ul. Údolní

V roce 2014 někteří politici a aktivisté, kteří jsou dnes součástí koalice a již téměř rok spravují město Brno, hlasitě protestovali proti zrušení přechodu pro chodce přes ul. Údolní v místě před křižovatkou s ul. Úvoz.

Hnutí Žít Brno pořádalo dne 1. 9. 2014 pod vedením dnešního náměstka Matěje Hollana (Žít Brno) happening za obnovu přechodu. Dne 28. 8. 2014 sdělil médiím dnešní náměstek Martin Ander, že zrušení přechodu nedává smysl. Web iniciativy za obnovu přechodu zde: http://www.zachranmeprechod.cz

Ani přes několik výzev představitelé města dosud nesdělili, kdy bude přechod obnoven, jak před volbami hlasitě slibovali. Představitelé města dokonce neváhají v této věci lhát. Bylo tvrzeno, že plán jeho obnovy obsahuje investiční záměr na rekonstrukci ul. Údolní a územní studie na rekonstrukci ul. Údolní z roku 2008. Ani jedno není pravda. Tvrdili rovněž, že na Magistrátu byla založena pracovní skupina, která má řešení obnovy přechodu na starosti. Ani to není pravda.

Investiční záměr na rekonstrukci ul. Údolní

Tento investiční záměr obnovu přechodu neobsahuje. Současné vedení města jej dokonce schválilo bez jediné změny v původní podobě, jak ho připravilo ještě bývalé vedení radnice. Městská část Brno-střed přesto ve své tiskové zprávě ze dne 19. 11. 2015 lživě uvádí: „Navrácení přechodu je řešeno v rámci projektu na rekonstrukci spodní části ulice Údolní.“

Za pozornost jistě stojí i to, že návrh investičního záměr byl 17. 9. 2015 projednán Komisí investiční rady města Brna, ve které byl jednomyslně schválen, a to i hlasem náměstka Martina Andera (Strana zelených).

Územní studie z roku 2008 (textová zpráva studie přílohou)

Na studii odkazuje uvedený investiční záměr. Náměstek primátora Ander se pro tisk vyjádřil (vyšlo 7. 11. 2015, k přečtení zde: http://bit.ly/1Oj7qbV ): „Plány na nové postavení přechodu máme. Jde o součást studie, kterou už odsouhlasili radní.“ Tím má na mysli právě tuto územní studii. Ani tato studie však obnovu přechodu neobsahuje. Studie se zabývá pouze přechody v místě Obilního trhu. Zrušeným přechodem se však vůbec nezabývá. Pouze jeho stav existující v době zpracování přebírá do výkresů jako status quo.

Pracovní skupina na Magistrátu

Starosta městské části Brno-střed Martin Landa a místostarostka Jasna Flamiková informovali, že na brněnském magistrátu vznikla pracovní skupina, která řeší nové umístění zrušeného přechodu. Jeden nebo oba tito představitelé městské části Brno-střed deníku Rovnost tvrdili, že jsou členy této skupiny (vyšlo 7. 11. 2015, k přečtení zde: http://bit.ly/1Oj7qbV ).

Brno+ si vyžádalo informace o této pracovní skupině. Odpověď Magistrátu v této věci zní: „k Vašemu dotazu k existenci pracovní skupiny při Odboru dopravy MMB či jiného odboru Magistrátu města Brna uvádíme, že takováto skupina zřízena nebyla.“

Témata našich článků: