Integrace cizinců včetně imigrantů: k čemu zatím nedošlo

V prvním díle jsme napsali: „Víme, že Brnu i České republice, se živelná imigrace, která trápí mnohé evropské země, zatím víceméně vyhýbá. To však neznamená, že to musí platit vždy. Evropská unie se všemi silami snaží prosazovat povinné imigrační kvóty. Některé sousední země mohou problém začít řešit po svém a ilegální imigranty nastavením sociálních systémů vytlačovat za své hranice. Stát se může opravdu cokoli.“

V této souvislosti citujme z článku přední české komentátorky Lenky Zlámalové, který nedávno vyšel v týdeníku ECHO24:

„S tím souvisí jeho (francouzského prezidenta Macrona – pozn. Brno+) druhý štrasburský zářez. Navrhl, aby se v rámci společného evropského rozpočtu zřídil speciální fond, z něhož se budou platit bonusy nikoli pro státy, ale přímo pro města a obce. které přijmou přistěhovalce. Na první poslech to zní daleko vstřícněji než pokuty za nedodržení migračních kvót, které navrhoval Berlín a Brusel. Žádný bič, jen med. Fakticky je to ale velmi rafinovaná cesta k rozbití suverenity národních států. Tyto macronovské přistěhovalecké bonusy umožní Bruselu přes ostrůvky zastánců migrace nebo čisté cyniky na radnicích a v hejtmanstvích rozbít odmítavý přístup jejich států k migraci. Fakticky jim to sebere suverenitu nad přistěhovalectvím.

Představte si, že řekněme v Brně ovládne radnici progresivistická koalice zastánců migrace (takovou koalici máme v Brně právě nyní – pozn. Brno+). Řeknou. že chtějí pro své město přijmout pět set migrantů. Nafasují dotace z macronovského fondu. Migrantům se ale nebude líbit v Brně a přesunou se do Prahy, v čemž jim nikdo nemůže zabránit. Takže brněnská radnice zkasíruje z Bruselu peníze a Česko bude mít migranty, které ti, kdo vykonávají moc suveréna (tedy vláda a parlament), odmítají. O migrační dotace nemusí žádat jen promigrační idealisté, ale také čistí byznysoví pragmatici, jakých jsou české radnice plné. Budou z toho celé podnikatelské plány, jak si přivydělat na migrantech a rychle je odeslat jinam.

Jsou to takové velmi sofistikované přistěhovalecké kvóty po francouzsku. O to nebezpečnější. Macron rovnou říká, že Paříž je ochotna připlatit do společného evropského rozpočtu peníze navíc, aby vyrovnala platby odcházející bohaté Británie.“

Navazujeme tímto na náš článek Matěj Hollan a Martin Freund připravovali Brno na příliv muslimských migrantů, ve kterém jsme informovali, jak se město připravovalo na případný příliv muslimských imigrantů.

Na Magistrátě máme od letoška tzv. interkulturní pracovníky. Jednoho z nich pro cizince a azylanty z arabského jazykového prostředí. Psali jsme o tom v článku Kdo a proč chce arabštinu na Magistrátě?. Připravuje se získání dotace na propojení činnosti lidskoprávních, tj. vítacích neziskovek a Magistrátu financovaný z Evropského Azylového, migračního a integračního fondu.

Poradní orgán pro otázky integrace cizinců

Čas od času na Magistrátě proběhne pod vedením náměstka primátora Matěje Hollana (Žít Brno) a zastupitele Martina Freunda (Piráti) jednání poradního orgánu pro otázky integrace cizinců včetně imigrantů. Protože migrační krize je jedním z největších problémů dnešní Evropy, zajímali jsme se, co se na těchto poradách projednávalo. Popíšeme dva projekty, které se zatím neuskutečnily, ale byly náměstkem Matějem Hollanem a zastupitelem Martinem Freundem zamýšleny.

Brno je k cizincům, kteří sem přišli pracovat a studovat, tradičně otevřené. Nikdy k tomu nepotřebovalo Žít Brno, lidskoprávní neziskovky ani Piráty.

Zastupitel Martin Freund (dříve Žít Brno, nyní Piráti) se na jedné schůzi poradního orgánu nechal slyšet, že migraci je třeba chápat jako příležitost. Ano, příchody cizinců za prací a studiem, jsou příležitostí a toho si Brno vždy umělo vážit. Ale masivní migrace z muslimských zemí je příležitostí maximálně tak pro lidskoprávní aktivisty a jejich dotační svět. Pro všechny ostatní je to vážné bezpečnostní a civilizační riziko.

První zamýšlený projekt: Politická participace cizinců

Dozvěděli jsme se, že se ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha se na Magistrátě připravoval projekt nazvaný „Politická participace cizinců“. Projekt měl vést ke schopnosti cizinců podílet se na politickém životě a prosazovat své zájmy. Za veřejné peníze měl být cizincům, kteří by prosazovali své zájmy politickou cestou, poskytován servis. Politika však nemá spočívat v prosazování potřeb zájmových skupin, ale v prosazování politického programu.

V rukou vítacích aktivistů nabývají projekty jako je „Politická participace cizinců“ zcela jiných rozměrů, které si každý dokáže domyslet sám. Zdá se, že tento projekt se zatím neuskuteční. Patrně proto, že aktivisté nezískali dotaci.

Druhý zamýšlený projekt: Multikulturní aktivity

Zjistili jsme také, že Matěj Hollan a Martin Freund se připravovali na dotaci na „podporu interkulturního a mezináboženského dialogu“, na „podporu komunit cizinců“ a na „setkávání minorit s majoritou“ (viz obrázek). To jsou cíle, které samy o sobě vypadají skoro nevinně. Jenže v rukou vítacích aktivistů, jako jsou Matěj Hollan (Žít Brno) a Martin Freund (Piráti), znamenají takové cíle dotované omlouvání problémů způsobovaných některými muslimskými imigranty a dotace pro spřátelené neziskovky, které každého, kdo se ozve, považují za xenofoba a „nácka“.

Cíle zamýšleného projektu „Multikulturní aktivity“. V rukou vítacích aktivistů znamenají takové cíle dotované omlouvání problémů způsobovaných některými muslimskými imigranty a dotace pro spřátelené neziskovky, které dělají z každého, kdo se ozve, xenofoba a „nácka“.

Závěrem

Oba dva neuskutečněné projekty, které lidskoprávní aktivisté z Žít Brno a dalších neziskovek zamýšleli a možná stále zamýšlejí, zřetelně ukazují, kam by naše město směřovalo, pokud by tito lidé po letošních volbách znovu obsadili vedení brněnské radnice.

Jsme proti multikulturalistickým projektům. Chceme zastavit aktivistický dotační business. Bráníme budoucnost města. Jsme Brno+.

Témata našich článků:,