Hlavní architekt v lepším případě nic nového nepřinese

Již brzy bude zelený náměstek primátora Martin Ander prezentovat návrh zřízení hlavního architekta. Aby se dověděl, jak má tento svůj slavný volební slib a zelený fetiš zavést, nechal za 175.485,- Kč zpracovat studii. A to Zelení před volbami tvrdili, že jejich sliby jsou promyšlené. Asi byly, po zelenu.

Výsledkem je návrh čtyř modelů, postupů jak vytvořit funkci hlavního architekta města Brna.

  • Model č. 1 – spočívá v přeskupení stávajících pravomocí útvarů Magistrátu do nové struktury a ve vytvoření tzv. Rady odborníků, tj. parta zelených kamarádů bez odpovědnosti, placených za mudrování o územním plánu před zraky senzacechtivých novinářů. Jinými slovy: investore, budeš-li chtít v Brně něco postavit, přijdeš se poklonit Anderovým odborníkům. Jinak ti sice nic nezakážeme, ale stejně uvidíš!
  • Model č. 2 – spočívá v přeskupení stávajících pravomocí útvarů Magistrátu a ve zřízení nové a nákladné příspěvkové organizace, která však, jak sami autoři studie uvádějí, bude „bez právní opory a vlivu“ a mohla by, opět cituji autory studie, „vytvářet i idealistické vizionářské nesmysly“.
  • Model č. 3 – spočívá v přeskupení stávajících pravomocí útvarů Magistrátu a v založení nové obchodní společnosti, která by zejména zpracovávala územně plánovací dokumentaci, územně plánovací podklady, tj. dokumenty, které nyní běžně a úspěšně město poptává na trhu. Dva nové odbory autoři studie popisují takto: „jeden starající se o materiálno obce“ a „druhý starající se o plánování“. Inu, odbornost textu sama!
  • Model č. 4 – spočívá pouze v tom, že se vytvoří Rada odborníků (viz výše). Jinak žádná změna. A kde se zratil ten hlavní architekt? Kdo ví.

Mnohokrát jsme já a řada jiných varovali, že hlavní architekt nebude z hlediska pravomocí znamenat nic nového, že je to jen prázdná bublina. Není žádná utajená pravomoc, kterou nesměli úředníci vykonávat. Všechny pravomoce, které město v oblasti rozvoje má, jsou již nyní pracovníky Magistrátu vykonávány. Záměr náměstka Andera v lepším případě tedy nepřinese, kromě vyšších nákladů na správu města, nic nového. V horším případě, a pravděpodobněji, přinese novou byrokracii a zhoršení podmínek pro investory.

Máte-li chuť se studií pročítat, můžete si ji stáhnout zde.

Témata našich článků: