Hlavní architekt nemusí být architekt

Považujeme za nepřijatelné, aby ředitel takové organizace neměl vzdělání v oboru architektury a urbanismu. Kancelář architekta města (KAM) bude mít podstatný vliv na rozvoj města. Má-li plnit úlohu odborné organizace, pak by její ředitel měl mít příslušné odborné vzdělání.

Mezi kvalifikačními, tj.  závaznými, požadavky, které nejsou běžné, najdeme pouze libovolné VŠ vzdělání (magisterské) a 3 roky praxe. Dokonce je připuštěno i středoškolské vzdělání libovolného směru. Na takto náročný post je však třeba klást mnohem větší nároky.

„Laťka pro ředitele KAM je stanoveno tak nízko, že je možný jediný závěr: post ředitele této nové organizace je nachystaný pro kamaráda náměstka Andera,“ uvádí Robert Kotzian, předseda Brno+, a dodává: „Tomu napovídá i složení výběrové komise, ve které mají podporovatelé a podřízení náměstka Andera většinu.“

Závěrem si dovoluji připomenout stanovisko Brno+ ke zřízení KAM, které v úplném znění najdete zde.

Témata našich článků: