Město není hračka

Skupinka krajně levicových aktivistů se pokouší o opakování referenda o poloze brněnského železničního nádraží. Stát přitom nedávno dokončil studii, ve které na stejnou úroveň rozpracoval jediné dvě technicky možné varianty řešení uzlu – Pod Petrovem a U řeky. To nebránilo aktivistům, aby oznámili, že jsou proti oběma variantám, že chtějí nulovou variantu. Jinak řečeno, chtějí, aby se s naším železničním uzlem nic podstatného nestalo. Občanům, kteří k petici připojovali své podpisy, ovšem namlouvali, že tím podporují variantu Pod Petrovem.

Loni EU potvrdila Brno jakožto křižovatku dvou transevropských dopravních koridorů. Dostát této roli je v životním zájmu města. Znamená to ale zásadně železniční uzel rekonstruovat, a to buď ve variantě Pod Petrovem, nebo ve variantě U řeky. V nynějším rozpočtovém období EU (2014 – 2020) došlo k výjimečné situaci, která umožní v jednu dobu získat dotace jak na samotné nádraží (resp. celý uzel), tak i na městskou infrastrukturu (přivedení veřejné dopravy k novému nádraží). Lze odhadovat, že jde až o 16 mld. Kč dotací. Tato jedinečná příležitost se dlouhá léta nebude opakovat.

Aktivisté usilující o referendum se nám snaží namluvit, že rozhodnutí v referendu, bude-li platné a závazné, bude nepřekonatelné. Závěry více na sobě nezávislých odborníků však říkají opak. Rozhodnutí v referendu může zavazovat pouze orgány města, ne už orgány kraje nebo státu. I orgány města by rozhodnutím byly vázány pouze v tzv. samostatné působnosti. Tak například řízení o změnách územního plánu nebo řízení stavebního úřadu jsou mimo dosah referenda. Navrhované otázky jsou navíc tak nejednoznačné, že lze jen obtížně říci, čím přesně a do jaké míry vlastně budou orgány města vázány.

Ať už se referendum konat bude nebo nebude, jasné je jedno. Případná odpověď „ano“ na jednu nebo obě položené otázky vyšle do Prahy a EU velmi nelichotivý signál o našem městě. Už zase se v tom Brně hádají, už zase nevědí, co chtějí… K čemu tedy referendum vlastně bude? Vypadá to, že si s námi iniciátoři referenda chtějí jen zahrát svou politickou hru. Jenže město Brno není vaše hračka, páni aktivisté!

Témata našich článků: