Druhý otevřený dopis náměstku M. Anderovi

Náměstek primátora Martin Ander se na svých stránkách veřejně vyjádřil k železničnímu uzlu Brno, když uvedl: „Úkol číslo dvě je nasnadě už léta: Brno si zaslouží moderní a plnohodnotné nádraží. Zatímco scifi varianta minulého vedení města chce odsunout strategický uzel bokem, Strana zelených vždy prosazovala nádraží v centru města. Proto zajistím vznik plnohodnotné studie této varianty, aby se mohli obyvatelé Brna sami rozhodnout v referendu nikoliv jen na základě pocitů a marketingových masáží, ale i po prostudování všech pro a proti.“

Brno+ konstatuje, že z tohoto vyjádření náměstka Andera vyplývá:

  • Náměstek Ander označením Nádraží u řeky jako „scifi varianty minulého vedení“ zpochybňuje již přes dva roky probíhající srovnávací proces na úrovni Ministerstva dopravy a Správy železniční dopravní cesty, jehož výsledkem může být jak varianta Nádraží u řeky, tak i varianta Nádraží pod Petrovem.
  • Náměstek Ander hodlá zadat nikým nepožadovanou a blíže neurčenou studii, která povede ke zpochybnění celého procesu, na kterém město dosud aktivně spolupracovalo.

„Brno+ chce od náměstka Andera vědět, zda respektuje srovnávací proces obou variant, nebo ne. Brňané by měli vědět, proč v době, kdy tento proces již přes dva roky běží, chce náměstek primátora opět vše zpochybnit a vrátit úplně na začátek,“ uvádí Robert Kotzian, předseda Brno+ a dodává: Je smutné sledovat, jak politik, který často a rád hovoří o otevřenosti, se najednou vyhýbá odpovědím na otázky jednoho ze spolků.

Stručná rekapitulace srovnávacího procesu:

  • Jaro 2012: SŽDC na pokyn ministerstva zadává studii Dopracování variant, jejímž výsledkem budou obě varianty, Řeka i Petrov, dopracované na stejnou úroveň a tedy vzájemně srovnatelné.
  • Léto 2014: studie Dopracování variant je úspěšně dokončena. Studie varianty nesrovnává, jen je dopracovala na srovnatelnou úroveň.
  • Podzim 2014: SŽDC formuluje zadání pro studii proveditelnosti, jejímž úkolem již bude varianty řešení srovnat a vyhodnotit. Již formulace zadání je pod přísným dohledem důležité organizace EU s názvem JASPERS aj.
  • Zima 2014-2015: SŽDC vypsalo veřejnou zakázku na zpracování studie proveditelnosti, které zanedlouho začne a bude trvat 18 měsíců.

Dopisy ke stažení:

 

Témata našich článků: