Dopis primátorovi k překrucování výsledku referenda

Dnes, 11. října 2016, jsem na zastupitelstvu přečetl otevřený dopis spolku Brno+ primátorovi statutárního města Brna Petru Vokřálovi k překrucování výsledků brněnského referenda aktivisty z Aliance Referendum 2016 a některými členy vedení města (Martin Ander a Matěj Hollan). Následně jsem dopis podal na magistrátní podatelně.

Zde je plné znění tohoto otevřeného dopisu:

Vážený pane primátore,

obracíme se na Vás jménem spolku Brno+ tímto otevřeným dopisem, neboť dochází k překrucování výsledků referenda o železničním uzlu Brno.

Účast na tomto referendu, které nebylo inciativou města, byla nižší než účast na prvním referendu v roce 2004. Referendum není průzkum veřejného mínění, ale právní akt s pravidly jasně danými zákonem. Nepominutelnou podmínkou je 35 % účast nutná k platnosti rozhodnutí. Není-li této účasti dosaženo, není rozhodnutí platné. A není-li platné, jako by nebylo. Argumentační ekvilibristika zelených o tom, jaký má a nemá význam ten či onen počet hlasů, je u neplatného referenda bezvýznamná.

Aktivisté z Aliance Referendum a bohužel i někteří členové vedení města (dále jen „zelení“) po nás chtějí, abychom zákonem upravená pravidla místního referenda ignorovali. Manipulativně se snaží překroutit prohru ve vítězství a bez ohledu na výsledek městu vnutit nulovou variantu železničního uzlu. Ani si raději nepředstavujeme, jak by jednali, kdyby referendum bylo platné a dopadlo celkově podle jejich představ…

Vedeme-li však tuto absurdní debatu, o prohře zeleným kouzelným proutkem proměňované ve výhru a vliv, veďme ji pravdivě a berme v potaz všechny podstatné okolnosti. Ne pouze ty, které se aktivistům hodí do krámu.

Především je třeba připomenout, že referendum se konalo společně s krajskými volbami. Těch se na území města Brna zúčastnilo 121.194 voličů. Z těchto 121.194 voličů zamířilo k referendu pouze 73.156. Najdou se jistě i Brňané, kteří šli jen k referendu a nešli k volbám, ale těch je zanedbatelný počet. Je pravda, že pro odpověď ANO na první referendovou otázku hlasovalo 59.211 Brňanů, tedy 80,94 % zúčastněných. Tímto počtem nám nyní zelení šermují před očima.

Jenže je také pravda, a na to aktivisté rádi zapomněli, že 61.983 Brňanů (121.194 – 59.211 = 61.983) buď k referendu nepřišlo vůbec, nebo na první otázku odpovědělo NE, anebo se u první otázky zdrželo hlasování.

Na jedné straně tedy 59.211 Brňanů hlasovalo pro odpověď ANO na první otázku. Ovšem na druhé straně 61.893 Brňanů jasně řeklo (ať už účastí, nebo neúčastí u referenda), že s odpovědí ANO na tuto otázku, nebo rovnou s celým referendem, nesouhlasí. Jak je snad i zeleným jasné, 61.983 je více než 59.211. Jen na okraj dodejme, že 185.787 Brňanů nepřišlo ani k volbám, ani k referendu.

článku Mladé fronty DNES, který vyšel dne 10. 10. 2016, jste uvedl, že výsledek referenda nelze vykládat tak, že ti, kdo nehlasovali pro odpověď ANO na první otázku, jsou proti „nádraží v centru“. Odhlédneme nyní od nejasnosti toho, co je a co není „nádraží v centru“, a dovolíme si Vám nabídnout jiný výklad výsledku referenda: Ti z Brňanů, kdo nehlasovali pro odpověď ANO na první otázku, neřekli, že je jim poloha nádraží lhostejná. Řekli, že spoléhají na odborné posouzení variant, které na úrovni státu probíhá. A co je nejpodstatnější: těchto Brňanů bylo 62 tisíc, a to je více než 59 tisíc.

Sám jste se referenda nezúčastnil a my Vám za to děkujeme. Pomohl jste tak zachránit budoucnost města, jehož jste hlavou. Rádi bychom Vás upozornili, že aktivisté překrucováním výsledku referenda vlastně říkají, že Vaše rozhodnutí nejít k referendu je třeba ignorovat. Popírají to, že jste se tak rozhodl vědomě a legitimně ve prospěch budoucnosti města. Shazují Váš postoj pod stůl jako něco, co není třeba brát v úvahu. Pokud by to totiž bylo jinak, museli by vzít v úvahu také oněch 62 tisíc Brňanů, kteří dali jasně najevo, že s odpovědí ANO na první otázku nesouhlasí.

Vážený pane primátore, dovolujeme si Vás vyzvat k tomu, abyste nepřistupoval na účelové překrucování výsledků referenda. Ale nejen to. Dovolujeme si Vás také vyzvat, abyste toto překrucování netoleroval, nepřehlížel a jasně a výslovně jej odmítnul. Pevně věříme, že se nechcete do historie zapsat jako primátor, který svou přílišnou tolerancí k manipulacím tohoto druhu dopustil, aby město Brno přišlo o svou budoucnost.

S pozdravem

 

Robert Kotzian, předseda Brno+, z. s.

Vladan Krásný, místopředseda Brno+, z. s.

Témata našich článků: