Den bez aut na ul. Nádražní je zneužití politických funkcí zelenými politiky

denbezaut_160922_01V rámci tzv. Dne bez aut byla dnes, 22. 9. 2016 uzavřena ul. Nádražní.

Není náhodou, že k uzavření byla zvolena zrovna ulice Nádražní. Tato ulice byla úmyslně zvolena v souvislosti s referendem o železničním uzlu Brno, ale také krajskými volbami. Skutečným cílem je v praxi demonstrovat zcestné představy zelených politiků o přestavbě železničního uzlu Brno. Skutečným cílem Dne bez aut je podpora politických cílů Strany zelených a hnutí Žít Brno, jehož náměstek má v gesci dopravu.

Když dnes, 22. 9. 2016, v ranních hodinách probíhaly přípravy Dne bez aut, několik nákladních aut navezlo vybavení (židle, stoly, stánky, stojany, …), aby se pak představitelé města mohli tvářit, že auta nejsou až tak potřeba. Tento paradox je názornou ilustrací, že Den bez aut není nic víc, než pokrytecké plácnutí do vody.

Hlavní nádraží je nervovým uzlem města. Uzavření přednádražního prostoru je nepřijatelným a zbytečným zásahem do života města. Brno+ v této souvislosti připomíná, že vedení města chce občanům diktovat, aby se 20% domácností vzdalo svého vozidla (zde: http://www.mobilitabrno.cz/data_files/pdf/plan-mobility-vize.pdf). Tyto záměry spolek Brno+ s jistou nadsázkou nazývá „dopravní totalitou“.

Brno+ protestuje proti zneužití správních úřadů (státní správa na Odboru dopravy Magistrátu) k vnucování politických cílů Strany zelených a hnutí Žít Brno. Uzavření ulice Nádražní nevyplývá z žádné objektivní potřeby města, např. opravy komunikace, obnovení dopravního značení, oprava kabelů, potrubí apod. Toto uzavření ulice Nádražní má jediné odůvodnění: politické zájmy zelených politiků.

Uzavření této rušné ulice ve všední den je nepřijatelným zásahem do dopravního života města. Významně se tím dnes, 22. 9. 2016, komplikuje dopravní obsluha hlavního nádraží. Takto organizovaný Den bez aut poškozuje nejen silniční dopravu, ale také železniční dopravu.

Dnešní Den bez aut využívají Zelení a Žít Brno ve svých kampaních před referendem i volbami. Brňané jsou nuceni snášet toto výrazné omezení dopravy jen proto, aby tyto dva politické subjekty mohly získávat politické body.

Brno+ konstatuje, že ulice Nádražní je veřejnou komunikací a není určena k prosazování politických zájmů Strany zelených a hnutí Žít Brno. Vyzýváme primátora statutárního města Brna, aby zasáhl a zasadil se o okamžité zrušení nesmyslného Dne bez aut na ulici Nádražní.

Opatření obecné povahy, kterým bylo uzavření ul. Nádražní povoleno, najdete zde: http://www.brno-stred.cz/uredni-deska/opatreni-obecne-povahy-konani-akce-den-bez-aut

Témata našich článků: