Další politizace Plánu mobility

Město Brno zpracovává Plán mobility města Brna. Jakmile bude schválen, měla by se doprava dlouhodobě rozvíjet podle tohoto dokumentu. Je to tedy důležitý strategický dokument.

Dopravu ve městě řídí jeden zelený náměstek primátora (Matěj Hollan) a rozvoj města druhý (Martin Ander). Plán mobility podle toho vypadá. V základu Plánu mobility stojí aktivistická vize, která byla polozelenou radnicí vybrána i přesto, že nebyla nejlépe hodnocenou vizí. Vyhovovala však zelené ideologii. Výsledkem je zpolitizovaný Plán mobility.

Plán mobility stanovuje například strategický cíl, aby do roku 2050 stoupl počet domácností nevlastnících auto o 20 %. Nebo zcela nerealistické zvýšení podílu cyklistické dopravy do roku 2050 na šestinásobek dnešního stavu. Automobily mají být proti dnešku v roce 2050 využívány naopak pouze z poloviny. Pro dosažení těchto cílů se navrhují zejména tzv. měkká opatření. Jde o různé dotace, regulace a informační kampaně. To však není nic jiného, než příprava půdy pro další dotace a zakázky zeleným neziskovkám. Dotované neziskovky nám budou vysvětlovat, jaká hanba je jezdit autem více, než zelení stanoví. A regulace nám budou život skutečně komplikovat. Takovou budoucnost brněnské dopravy nechceme. To je vize zelené „dopravní totality“, jejíž diktát odmítáme.

Na přípravě finálního znění Plánu mobility a vypořádání připomínek veřejnosti se za volené vedení města podílí tzv. politický garant Plánu mobility. Tím byl až dosud pouze primátor Petr Vokřál. I když je primátor zodpovědný za to, že zelené politiky (Zelené, Žít Brno a Piráty) přivedl do vedení města a toleruje jejich nepřijatelné jednání, nelze říci, že by on sám jednal podle jejich ideologie. Nyní se však situace změnila.

Rada města 27. 6. 2017 jmenovala dalšího politického garanta – zelenou zastupitelku Hanu Kašpaříkovou (Žít Brno), klíčovou dopravní poradkyni náměstka Hollana. Zastupitelka Hana Kašpaříková nyní bude spolupracovat při vypořádání připomínek k již zpolitizovanému Plánu mobility (mimo jiné i připomínek našeho spolku). To považujeme za nepřijatelné. V nestrannost vypořádání připomínek již nelze mít důvěru.

Situaci je třeba vykládat tak, že primátor nemá na řešení Plánu mobility čas, přestože před veřejností převzal politickou garanci. Zelení proto využili příležitost a fakticky ho nahrazují svým člověkem. Každý milimetr, který se jim ustoupí, zaberou.

Zelení zmanipulovali základ nového územního plánu – vizi prostorového rozvoje (psali jsme o tom zde). Zmanipulovali základ nové strategie města (psali jsme o tom zde). Zmanipulovali také Plán mobility. Nezelená část vedení města ostudně selhává, když těmto zdánlivě nepodstatným manipulacím nevěnuje pozornost. Zelení kousek po kousku vnucují našemu městu svou dopravní vizi, kterou nelze nazvat jinak, než dopravní totalita…

Témata našich článků: