Co vlastně řešil Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2007?

Zelení aktivisté, kteří našemu městu vnutili své referendum o železničním uzlu Brno, otevírají několik let zašlá a již neaktuální témata. Tuší, že jim teče do bot a tak se snaží využít a zneužít vše, co se nabízí. Nyní je jejich hitem článek z 6. února 2007 (ano, téměř 10 let starý) nazvaný „NKÚ: O přesunu nádraží rozhodl švindl“, který vyšel v Hospodářských novinách (článek se zobrazí, pokud kliknete na jeho název). Tento článek sdílejí, kde mohou a tetelí se u toho radostí.

Autor článku P. Sehnoutka začíná zostra: „O přesunu brněnského nádraží směrem na jih, který prosazuje především brněnská ODS, se rozhodovalo na základě zfalšovaných studií.“ Pan redaktor Sehnoutka poměrně drze hned zpočátku namíchá vše dohromady, aby čtenář náhodou nezůstal na pochybách, co si má myslet. Hned potom cituje tehdejšího prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu F. Dohnala: „Pro rozhodování politiků se připravily podklady, při kterých zpracovatel švindloval.“ Pánové se rozhodně neostýchali. Podívejme se proto, o co vlastně v daném případě šlo.

Nejvyšší kontrolní úřad prováděl v roce 2006, tedy již před 10 lety, kontrolní akci č. 06/18 nazvanou „Finanční prostředky určené na rekonstrukce a modernizace železničních tratí“. Všimněme si první důležité věci, totiž, že předmětem kontroly nebyla příprava železničního uzlu Brno, ale příprava železničních staveb obecně.

Kontrolní zpráva z akce č. 06/18 pouze jako příklad uvádí pět nedostatků jedné části studie proveditelnosti železničního uzlu Brno z roku 2004. Více se tato kontrolní zpráva o železničním uzlu Brno nezmiňuje. O jakých pět nedostatků se jedná, můžete vidět na obrázku. Nemáme nyní dostatek podkladů k tomu, abychom v detailech argumentovali, do jaké míry jde o námitky oprávněné. Podklady si zajišťujeme, ale určitou dobu potrvá, než je budeme mít. V každém případě je evidentní, že na základě tohoto označovat studii proveditelnosti z roku 2004 jako „zfalšovanou“ nebo jako „švindl“, to je opravdu silná káva. Ale přání je otcem myšlenky, že…

Jediná zmínka o studii proveditelnosti železničního uzlu v kontrolní zprávě NKÚ č. 06/18. Najdete ji na straně 23 této zprávy.

Jediná zmínka o studii proveditelnosti železničního uzlu v kontrolní zprávě NKÚ č. 06/18. Najdete ji na straně 23 této zprávy.

Nicméně, co je vůbec nejpodstatnější je, že kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 06/18 je 10 let stará a týká se již neplatné 12 let staré studie proveditelnosti. Dnes, v těchto dnech, týdnech a měsících, se zpracovává nová studie proveditelnosti. Zpracovává se velmi důkladně, za dohledu zástupců města (ano, i zástupců Strany zelených), kraje, státu i Evropské unie. A dnes jde o tuto studii, která bude dokončena v roce 2017. Ta bude určující. Studie proveditelnosti z roku 2004 je dnes zcela irelevantní a dětinská radost zelených aktivistů z hubatosti někdejšího prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na tom nic nemění.

A že ji zpracovává společnost (dříve sdružení), jejímž členem je SUDOP BRNO, spol. s r. o., který se podílel i na studii proveditelnosti v roce 2004? Popravdě nevím, co z toho vyplývá.  SUDOP BRNO, spol. s r. o. řádně vyhrál v zadávacím řízení vedeném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Možnost zadavatele (Správa železniční dopravní cesty, s. o.) ovlivnit toto zadávací řízení je nulová. Nelze, než lakonicky konstatovat: ano, je to tentýž SUDOP BRNO, spol. s r. o. a nic z toho nevyplývá. Sluší se poznamenat, že projektantských společností schopných vypracovat tak náročné dokumenty na našem nevelkém trhu přirozeně mnoho není. Je proto celkem pravděpodobné, že zakázky tohoto řádu SUDOP BRNO, spol. s r. o. realizuje docela často. Z toho však ještě nevyplývá, že se děje něco nekalého.

A ještě jedna věc stojí za zmínku. Zelení aktivisté upozorňují na článek P. Sehnoutky v souvislosti s jejich vylhaným referendem o železničním uzlu Brno. Jenže v tomto referendu vůbec nejde o dilema Nádraží pod Petrovem versus Nádraží u řeky. V tomto referendu se nebude rozhodovat o variantě nového železničního uzlu, ale o něčem jiném. Zelení aktivisté se však úporně snaží navodit dojem, že se variantě železničního uzlu rozhodovat bude. Ptáte se proč? A o čem se vlastně bude v referendu rozhodovat? Vše najdete na našich speciálních stránkách www.referendum2016.cz

Závěrem zbývá dodat, že důvody, proč zeleným aktivistům tolik vadí, že nyní zpracovávanou studii proveditelnosti dělá právě SUDOP BRNO, spol. s r. o., jsou úplně jiné. Již jsme o tom psali. Přečtěte si to zde: http://www.brnoplus.cz/redaktor-mf-dnes-manipuluje-s-fakty-ohledne-nadrazi/

Témata našich článků:,