Chceme silné Brno, kde se dobře žije

Tento „graf“ velmi hezky ukazuje vývoj počtu obyvatel v brněnské aglomeraci mezi lety 1991-2011. Vylidňování Brna do okolních obcí je zde velmi dobře patrné.

Polozelená koalice nedávno dokončila novou strategii pro Brno, a to s výhledem do roku 2050. Bohužel, namísto dokumentu, který mapuje strategické zájmy města, jejichž naplňování pomůže čelit největším hrozbám, jsme se dočkali ideologické slátaniny. Tuto novou strategii města si můžete stáhnout pod tímto odkazem. Základním cílem při tvorbě této „strategie“ byla participace, ne hledání strategických zájmů Brna. A výsledek podle toho vypadá. Psali jsme o tom v našem článku Bude Brno cirkulární město?.

My v Brno+ jsme si vědomi, že jednou z hlavních hrozeb pro naše město je vylidňování, tj. odcházení lidí do okolních obcí (viz obrázek). Strategickým cílem č. 1 je zvrátit nebo významně zpomalit tento trend. To lze udělat zkvalitňováním a zvyšováním nabídky pro realizaci cílového bydlení na území města. V tom polozelená koalice těžce selhává (psali jsme o tom např. v článku Kdo stojí Brnu na krku?). Druhou, stejně významnou možností je usilovat o spolupráci s okolními obcemi, která může vyvrcholit i jejich připojením k Brnu v podobě nových městských částí. To se stalo v roce 1919 zákonem, kdy k Brnu byla připojena 2 okolní města a 21 obcí. Tato cesta je dnes z více důvodů již mimo debatu. Je však možné s okolními obcemi vést dialog a činit jim nabídky k tomuto cíli směřující.

Za současné situace taková nabídka pro okolní obce není a nemůže být zajímavá. Před otevřením debaty o připojení okolních obcí je třeba reformovat systém správy města. Je třeba změnit postavení městských částí tak, aby nabídka okolním obcím měla smysl. Debatu o velkém Brně je ale třeba otevřít už nyní. Je to debata legitimní a má pro budoucnost města velký význam. I pokud by se ve vztahu k okolním obcím mělo jednat jen o těsnější spolupráci.

Brněnská aglomerace, tj. Brno a 167 okolních obcí, je přirozený celek. Je třeba na rovinu napsat, že okolní obce potřebují Brno více, než Brno potřebuje je. To je tvrdá pravda, ale také zcela přirozený vztah malé obce k velkému městu, se kterým sousedí. Chceme-li v brněnské aglomeraci společně zajistit vysokou kvalitu života, musí město s okolními obcemi uvažovat společně.

Naším cílem není vyvolávat jakoukoli konfrontaci Brna s okolními obcemi. Chceme vyvolat věcnou debatu o podmínkách, za kterých by se integrace s Brnem mohla stát pro občany okolních obcí zajímavou. Nejsme naivní a víme, že za současné situace není integrace s Brnem pro okolní obce zajímavá.

Víme také, že expanze a velikost není vše. Víme, že je nezbytné současně dbát na kvalitu prostředí pro život, kvalitu dopravní sítě apod. To je zcela samozřejmé.

Chtít silné Brno, to je strategický cíl do roku 2050. Ideologické bláboly o cirkulárním městě to určitě nejsou (viz strategie prosazená polozelenou koalicí). Chceme bydlet v sebevědomé středoevropské metropoli, která má budoucnost a obstojí v tvrdé konkurenci. Jsme Brno+ a na podzim 2018 jdeme do toho!

Témata našich článků:, ,