Rezidenční parkování a chaotické (ne)řízení brněnské dopravy

Často slýcháváme o tom, že v Brně bude zavedeno rezidentní parkování. Jedni by ho zavedli plošně všude. Jiní jej zcela odmítají. Pro systém rezidenčního parkování platí známé pořekadlo, že to může být dobrý sluha, ale také zlý pán. Jinak řečeno, plošné zavádění i naprosté odmítání není v pořádku. Rezidenční parkování je nástroj organizace dopravy, který někde pomůže, jinde může uškodit.

S rezidenčním parkování souvisí řada dalších opatření. V únoru rada měst Brna projednávala návrhy na dvě taková opatření: návrh na vytvoření nového informačního systému nazvaného Systém organizace a bezpečnosti dopravy (náklady 90 mil. Kč) a návrh na způsob ukládání dat z nových parkovacích automatů (systém ukládání dat 2,5 až 5,3 mil. Kč ročně, 1000 nových parkovacích automatů za 170 mil. Kč, tedy jeden za 170 tis. Kč). Oba návrhy byly staženy z jednání. Nyní jsou znovu předkládány do komisí a budou znovu předloženy do rady města Brna.

Tyto masivní investice přímo souvisejí s novým systémem rezidenčního parkování. Ze zadávací dokumentace nového informačního systému je evidentní, že má být postaven na míru určitému konkrétnímu řešení rezidenčního parkování. Nicméně náměstek primátora pro dopravu Matěj Hollan dosud žádný konkrétní návrh řešení rezidenčního parkování nepředstavil.

Je nesmyslné nejprve zadávat vytvoření nového informačního systému pro parkování za 90 mil. Kč a teprve potom řešit, jak bude systém rezidenčního parkování vlastně vypadat. Tento postup je postavený na hlavu a dokládá to, že rozvoj dopravy ve městě je řízen chaoticky. Nebo není řízen vůbec.

Očekáváme od náměstka Hollana, že přijme odpovědnost a bude v dohledné době schopen veřejnosti představit návrh systému rezidenčního parkování ve všech podrobnostech.

Dosud nevíme o fungování rezidenčního parkování v Brně prakticky nic. Přesto se připravuje nový informační systém za 90 mil. Kč, nové parkovací automaty za 170 tisíc Kč/kus, další informační systém pro ukládání dat z parkovacích automatů až za 5,3 mil. Kč ročně, přičemž zdaleka nejde o veškeré náklady. Tento postup je, jemně řečeno, nesystémový.

Město Brno již dnes provozuje řadu informačních systémů, stejně tak městská společnost Brněnské komunikace. Řada funkcí nového informačního systému může být vytvořena vylepšením těchto již pořízených, zaplacených a odzkoušených informačních systémů. A to za výhodnějších finančních podmínek. Těmito otázkami se však náměstek Hollan patrně nezabýval. Vytvářet na zelené louce další, úplně nové informační systémy může být velmi neefektivní a vést k plýtvání s veřejnými prostředky. Odpověď na tyto zásadní otázky může dát pouze zevrubná analýza. Ptáme se, proč ji město nezajistilo a bezhlavě se vrhá do objemných investic do zcela nových systémů…?

Brno+ požaduje zastavit toto chaotické řízení dopravy. Chceme, aby náměstek Hollan zveřejnil podrobný návrh systému rezidenčního parkování. A co na to říká nový smart náměstek pro smart city Jaroslav Kacer, když už ho máme, který nyní řídí městskou informatiku…?

Témata našich článků:,