Černý týden zelených aktivistů a co z něj vyplývá

160906 MFD Uzitecni idiotiZelení aktivisté, kteří vnutili našemu městu své referendum o železničním uzlu, patrně nebudou na uplynulých sedm dnů vzpomínat v dobrém. Tito aktivisté vystupují pod hlavičkou „Aliance Referendum 2016“, ale v zásadě jde o Hnutí DUHA Brno.

Ve středu 31. 8. 2016 informoval Deník Rovnost (klikněte na tento odkaz) o tom, že provádějí černý výlep. Čelný organizátor jejich kampaně, Josef Patočka, poukazování na protiprávnost černého výlepu odbyl slovy „Není to legální, ale jde o legitimní způsob informování.“ Přeložme si to: když jde o jejich zájmy, lze právo porušovat… Černý výlep zelených aktivistů monitorujeme zde: https://www.facebook.com/263270307130430/photos/?tab=album&album_id=383682298422563

V pondělí 5. 9. 2016 vyšlo nové číslo časopisu KAM v Brně a v něm korektní článek s trochu nešikovným názvem „Jaký osud čeká brněnské nádraží“. V tomto článku se Jakub Patočka, hlava těchto zelených aktivistů, pohrdavě vyjadřuje ke studii proveditelnosti nového železničního uzlu, jejíž zpracovávání právě probíhá. Studie proveditelnosti je vysoce důležitý dokument, ve kterém jsou srovnávány dvě možné varianty nového uzlu, Petrov a Řeka, a nulová varianta. Zpracovávají ho týmy odborníků a celý proces je pod drobnohledem města, kraje, státu i EU. Jakub Patočka však ke studii proveditelnosti pohrdavě říká, že je to „nedůležitý materiál“. Pro Jakuba Patočku existuje totiž jen jedna pravda: to, co si myslí Jakub Patočka. Ostatní je „nedůležité“

V úterý 6. 9. 2016 publikovala Mladá fronta Dnes článek „Anderovy tahy před referendem o nádraží: další ohrožení koalice“ (ke stažení v původní tištěné verzi pod tímto odkazem).Ukázalo se, že náměstek primátora statutárního města Brna Martin Ander a celá Strana zelených jsou v brněnské koalici Trojským koněm těchto aktivistů Hnutí DUHA Brno. Není náhodou, že právě náměstek Martin Ander je bývalým ředitelem jedné z větví Hnutí DUHA. Za účelem finanční podpory těchto aktivistů, resp. jejich kampaně, neváhal náměstek Ander podvodně zajistit dvěma z těchto aktivistů fiktivní zaměstnání.

Deník Mladá fronta Dnes v tomto článku ze dne 6. 9. 2016 dále píše, že má k dispozici blíže neurčenou „interní komunikaci“ Aliance Referendum 2016, ve které tito aktivisté hovoří o tom, že „se strašně hodí užiteční idioti, kteří půjdou hlasovat proti nám – něžně je v tom podporujme“. Na tom se ukazuje, jak aktivisté z Aliance Referendum 2016 pohrdají demokracií. Kdo s nimi nesouhlasí, ten je pro ně užitečný idiot. Toto smýšlení zelených aktivistů z Aliance Referendum 2016 je projevem vrcholné nadutosti. Ptáte se, proč potřebují ty, co s nimi nesouhlasí, přesvědčovat, aby k referendu přišli a hlasovali NE? Protože jejich hlavní problém je zajištění dostatečné účasti v referendu (min. 35 %). Nedosáhne-li účast v referendu alespoň 35 %, nebude platné. Proto lžou, že v referendu se rozhodne mezi dvěma variantami nového železničního uzlu, aby k referendu přivedli i své odpůrce a dokonce i zastánce varianty Řeka. Proto nabádají ty, co s nimi nesouhlasí, aby přišli a hlasovali NE. Tyto aktivisty nezajímá demokracie, ale potřebují jen dosáhnout platnosti referenda, tedy účasti alespoň 35 %. Proto i hlasování NE v referendu, je ANO těmto zeleným aktivistům. Proto tito aktivisté interně nazývají ty, co s nimi nesouhlasí a chtějí k referendu z úcty k demokracii přijít a hlasovat NE, užitečnými idioty. A proto my říkáme, že referendum je past.

Ve středu 7. 9. 2016 zveřejnil Deník Rovnost článek, ve kterém informoval o pokusu těchto zelených aktivistů na budovu brněnského nádraží vyvěsit velký transparent. Těmto zeleným aktivistům zjevně nestačil vandalismus v podobě černého výlepu. Tentokrát chtěli porušovat zákony jinak a ve větším. Jenže jim to překazila Policie. A reakce zelených aktivistů? Právo porušíme jindy, ale určitě ho porušíme: „Transparent na budovu pověsíme někdy jindy,“ řekl Jakub Patočka, jejich hlava. Kolik povýšenosti je potřeba na to, aby někdo s bohorovným klidem veřejně prohlašoval, že když mu protiprávní činnost nevyšla dnes, udělá to jindy…?

Co tedy černý týden zelených aktivistů o těchto aktivistech vypovídá? Že dodržování právních předpisů je přežitek, jde-li o ně a jejich zájmy. Že pohrdají prací týmů odborníků a jediná pravda je ta jejich. Že ti, kdo si dovolují s nimi nesouhlasit, jsou pro ně jen „užiteční idioti“. Tedy, že tito aktivisté ve svém nitru pohrdají demokracií a právem, jehož dodržování však o to silněji vyžadují u druhých.

Proto my, spolek Brno+, varujeme Brňany, že toto referendum je past. Nenechte se napálit! Vše k tomuto referendu najdete na našem speciálním webu: www.referendum2016.cz

Témata našich článků: