Tiskové zprávy - přehled článků k tématu

Podvodné financování kampaně Hnutí DUHA k referendu

Spolek Brno+ 1. 7. 2016 informoval, že náměstek primátora Martin Ander z rozpočtu města skrytě financuje Hnutí DUHA[1] fiktivním zaměstnáváním dvou aktivistů – Václava Pecla a Hany Sedalové[2]. Nyní nově přinášíme smlouvy s oběma aktivisty a především pracovní výkazy (smlouva a pracovní výkaz Václava Pecla je ...číst dále

Brno potřebuje nový vstup do ZOO

Rada města Brna 22. 3. 2016 schválila investiční záměr na rekonstrukci ulice Palcary, jehož součástí je i vznik nových parkovacích míst u brněnské ZOO. Náklady na rekonstrukci ulice Palcary mají být necelých 57 mil. Kč. Stanovisko Brno+ k tomuto rozhodnutí rady města Brna: Rekonstrukce ...číst dále

Sebelepší hlavní architekt nemůže napravit systémový problém

Stanovisko Brno+ k dnešnímu zveřejnění kandidátů na ředitele Kanceláře architekta města (KAM): Ani sebelepší ředitel KAM nemůže napravit systémový problém, který je se zřízením této instituce spojen (viz naše stanovisko ke KAM). Vždy půjde o ředitele organizace podřízené náměstku Martinu Anderovi, který se nezdráhá ...číst dále

Mínus 42% parkovacích míst na Štefánikově ulici

Město Brno nechalo vypracovat aktualizaci studie rekonstrukce ulice Štefánikovy. Nyní se prezentuje pěkně vypadajícími vizualizacemi, avšak neuvádí podstatnou skutečnost. V důsledku této rekonstrukce se současný počet parkovacích míst na ul. Štefánikova sníží  z 273 míst na 158 míst. To znamená, že ubude 115 parkovacích ...číst dále

Městu hrozí rozvojová katastrofa

Na zastupitelstvu města Brna dnes vystoupil zástupce několika starostů Jan Levíček (starosta městské části Brno-Ořešín) s výzvou, aby náměstek Ander přijal politickou odpovědnost za hrozící neexistenci územního plánu po roce 2020. Na vzniku této hrozby má náměstek Ander lví podíl. Po vzájemné domluvě se starostou ...číst dále

Město nevybralo nejlepší vizi Plánu mobility

Plán udržitelné městské mobility města Brna je důležitým strategickým dokumentem města v oblasti dopravy. Na základě komplexních analýz stanoví opatření pro uspokojení potřeb mobility obyvatel ve městě Brně a v Jihomoravském kraji s důrazem na udržitelný rozvoj města a kvalitu života ve městě. Plán mobility je ...číst dále

Hlavní architekt nemusí být architekt

Považujeme za nepřijatelné, aby ředitel takové organizace neměl vzdělání v oboru architektury a urbanismu. Kancelář architekta města (KAM) bude mít podstatný vliv na rozvoj města. Má-li plnit úlohu odborné organizace, pak by její ředitel měl mít příslušné odborné vzdělání. Mezi kvalifikačními, tj.  závaznými, požadavky, ...číst dále

Stanovisko ke zřízení nové organizace městského architekta

V pátek 18. 12. 2015 zastupitelstvo města Brna projedná zřízení nové příspěvkové organizace „Kancelář architekta města Brna“, tj. samostatné právnické osoby. Hlavním účelem této příspěvkové organizace bude zajišťovat tvůrčí činnosti v oblasti urbanismu, územního plánování a rozvoje města, a koncepční činnosti v oblasti architektury, včetně komunikace ...číst dále

Přechod na ul. Údolní zelení neobnoví

V roce 2014 někteří politici a aktivisté, kteří jsou dnes součástí koalice a již téměř rok spravují město Brno, hlasitě protestovali proti zrušení přechodu pro chodce přes ul. Údolní v místě před křižovatkou s ul. Úvoz. Hnutí Žít Brno pořádalo dne 1. 9. 2014 ...číst dále

Ani v roce 2016 nebudou zlevněny „šalinkarty“

Zastupitelstvo města Brna projedná na svém zasedání 6. 10. 2015 dodatek č. 17 k tzv. Smlouvě o závazku veřejné služby, kterou uzavřelo město Brno s Dopravním podnikem města Brna. Na základě této smlouvy je každoročně Dopravnímu podniku hrazena ztráta, která mu vznikne při provozu brněnské MHD. ...číst dále

ZOO potřebuje nová parkovací místa pro návštěvníky

Zastupitelstvo města Brna projedná na svém zasedání 6. 10. 2015 rozpočtové opatření v souvislosti s realizací Strategie rozvoje brněnské ZOO. Vedení města však zapomíná na jeden z nejpalčivějších problémů brněnské ZOO, kterým je katastrofální nedostatek parkovacích míst. Nové parkoviště s dostatečnou kapacitou nelze řešit s využitím stávajícího vstupu do ZOO. ...číst dále