Tiskové zprávy - přehled článků k tématu

Stanovisko k budoucnosti Grand Prix

Grand Prix je po desítkách let nepřetržité tradice v největším ohrožení. Situaci kromě obvyklých potíží s financováním zalistovacího poplatku komplikuje také zhoršující se stav závodní dráhy a v neposlední řadě epidemiologická situace.  Dlouhodobým řešením situace může být i úplné odstřižení Grand Prix od veřejných ...číst dále

Podzemní dráha v Brně. Zakázka na studii proveditelnosti je promarněnou příležitostí.

Rada města Brna v červenci 2020 zahájila zadávací řízení na zpracování studie proveditelnosti tzv. Severojižního kolejového diametru (SJKD). Tato veřejná zakázka je však promarněnou příležitostí. Vedení města nedokázalo překročit stín dosavadního uvažování o podzemní dráze. Zadání studie je, místo na občany města Brna, zaměřeno především ...číst dále

Prosadí město nízkoemisní zónu v tichosti?!

Polozelené vedení města připravuje zavedení nízkoemisní zóny. Jde o další dopravní nesmysl, který radnice hodlá zavést. Psali jsme o tom v našem článku Nízkoemisní zóny jsou drahý byrokratický nesmysl. Nízkoemisní zóny jsou oblasti, do kterých je omezen vjezd vozidel s horšími emisními parametry. Pravidla pro ...číst dále

Další politizace Plánu mobility

Město Brno zpracovává Plán mobility města Brna. Jakmile bude schválen, měla by se doprava dlouhodobě rozvíjet podle tohoto dokumentu. Je to tedy důležitý strategický dokument. Dopravu ve městě řídí jeden zelený náměstek primátora (Matěj Hollan) a rozvoj města druhý (Martin Ander). Plán mobility podle ...číst dále

Jak si zelení v Brně pomáhají k penězům

Město Brno nechalo zpracovat za 164.000,- Kč studii Adaptační opatření na zmírňování vlivu klimatických změn pro město Brno. Studie byla zadána z úrovně Odboru životního prostředí řízeného náměstkem primátora Martinem Anderem (Strana zelených). Tato studie navrhuje řadu opatření, které mají zmírnit vliv klimatických změn pro ...číst dále

Carsharing aneb zelení sobě

Carsharing, tedy sdílení automobilů více lidmi. Jedno z opatření, které má podle vedení města vést ke splnění strategického cíle snížení počtu domácností nevlastnících auto o 20%. Právě takový podivný a nepřijatelný cíl si toto polozelené vedení města vytklo v tzv. plánu mobility. Rada města Brna nedávno ...číst dále

Územní plán: jak Zelení zase nic neprosadili

Martin Ander nebyl od svého zvolení náměstkem schopen prosadit ani jednu jedinou změnu územního plánu města Brna. Martin Ander podporoval soudní zrušení tzv. aktualizace územního plánu schválené zastupitelstvem v roce 2014 (aktualizace je v podstatě velký soubor změn územního plánu) a následně už jako ...číst dále

Radnice: personální čistky a dosazování politicky spolehlivých

Současné vedení města se na brněnské radnici chová jako na dobytém území. Odvolává jednoho nepohodlného vrcholového úředníka za druhým. Od začátku volebního období bylo tzv. odejito už 8 vrcholových manažerů Magistrátu na pozici vedoucí odboru nebo vedoucí úseku (úsek sdružuje několik odborů). Jména těchto ...číst dále

Ruce pryč od Výstaviště!

Rada města Brna rozhodla o vyhlášení urbanistické soutěže „Areál brněnského výstaviště“. Cílem je najít řešení umožňující revitalizaci méně využívaných částí areálu výstaviště a otevření části areálu široké veřejnosti. Organizací soutěže byla pověřena Kancelář architekta města (KAM). Není bez zajímavosti, že náklady na tuto zbytečnou ...číst dále

MHD pro řidiče zdarma kvůli smogu je populistický nesmysl

Město zamýšlí zajistit v době smogové situace MHD pro řidiče automobilů zdarma. Zelený náměstek primátora Martin Ander vytváří tlak na zbytek vedení města. Snaží se situaci vykreslit jako vysoce vážnou tak, jak je jako zelený alarmista zvyklý. Aby bylo jasno, v žádném případě nezpochybňujeme ...číst dále

Nátlak na mobilní operátory placený z veřejných peněz

Městská část Brno-střed vedená zelenými politiky (Žít Brno a Zelení) usilovala v závěru minulého roku o sjednání nižších cen volání a mobilních dat pro občany této městské části. Městská část si v této souvislosti objednala u pražské P. R. agentury Taktiq Communications s.r.o. za 121.000,- Kč ...číst dále

Drtivá porážka zelených aktivistů

Vylhané referendum o železničním uzlu není platné, účast byla pouhých 23,83 %. Dvouleté úsilí spolku Brno+ je završeno úspěchem. Zachránili jsme budoucnost našeho města! Brno+ připomíná, že v roce 2004 byla účast v referendu 24,93%. Účast v letošním referendu byla ještě menší. Ukazuje se, ...číst dále

Zásady územního rozvoje vydány

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dnes, 5. 10. 2016, vydalo nové zásady územního rozvoje (něco jako krajský územní plán). Zásady územního rozvoje byly zrušeny soudem v roce 2012 díky žalobám iniciovaným zelenými. Skutečnost, že prostředníky jim byly různé obce a tzv. občanské iniciativy, je vedlejší a ...číst dále