SPORY PRIMÁTORKY VAŇKOVÉ
A NÁMĚSTKA HLADÍKA
POŠKOZUJÍ BRNO.
PROTO JSME TADY MY,
TŘETÍ SÍLA PRO BRNO.

SPORY PRIMÁTORKY VAŇKOVÉ
A NÁMĚSTKA HLADÍKA
POŠKOZUJÍ BRNO.
PROTO JSME TADY MY,
TŘETÍ SÍLA PRO BRNO.

POJĎME DO TOHO SPOLEČNĚ...

Volby do Zastupitelstva města Brna
23.–24. září 2022

Volby
do Zastupitelstva
města Brna
23.–24. září 2022

Pojďme společně pozvednout Brno. Chtějme zákon o městě Brně, aby se Brno nemuselo řídit stejným zákonem jako malé obce. Chceme a potřebujeme bydlet ve městě, které odolá ničivým dopadům tzv. suburbanizace, kdy lidé hledají své cílové bydlení za hranicemi města. Pojďme udělat Brno městem, které zůstane silné i pro naše děti a vnuky. Budujme společně Brno jako středoevropskou metropoli, ve které je radost i prestiž pracovat a bydlet.

Bojovali jsme za Brno v roce 2016, když v nebezpečném referendu prosazeném radikálními aktivisty hrozilo, že přijdeme o klíčový projekt nového železničního nádraží. Upozorňovali jsme, že toto referendum je past. Bitvu jsme vyhráli a pro Brno tak zachránili nové nádraží, jehož příprava od té doby významně pokročila. V roce 2018 jsme poprvé bojovali ve volbách, aby Brno dále nemohli poškozovat tehdejší aktivističtí politici za Žít Brno a Zelené. Přestože jejich vládu se podařilo ukončit, na náš postup do zastupitelstva to nestačilo. Nezahořkli jsme a v práci pro Brno pokračujeme. Ubránili jsme Brno v roce 2016, bojovali jsme v roce 2018 a nyní do toho jdeme znovu.

Pojďte s námi usilovat o lepší Brno! Máme pro Vás formulář a prosíme o jeho vyplnění. Můžete nám pomoci radou, názorem, svými dovednostmi a řadou jiných způsobů. Formulář najdete dole na této stránce a dostanete se na něj také tímto odkazem.

V pravou chvíli uveřejníme náš podrobný program pro období 2022 až 2026. Nyní přinášíme naše čtyři dlouhodobé priority. Budeme rádi, pokud se s nimi seznámíte.

Robert Kotzian, lídr Brno Plus

Pojďte s námi usilovat o lepší Brno! Máme pro Vás formulář a prosíme o jeho vyplnění. Můžete nám pomoci radou, názorem, svými dovednostmi a řadou jiných způsobů. Formulář najdete dole na této stránce a dostanete se na něj také tímto odkazem.

 

V pravou chvíli uveřejníme náš podrobný program pro období 2022 až 2026. Nyní přinášíme naše čtyři dlouhodobé priority. Budeme rádi, pokud se s nimi seznámíte.

Robert Kotzian,
lídr Brno Plus

kandidát na primátora

kandidát na primátora

Zákon o městě Brně

Hlavní město Praha má speciální zákon, kterým se řídí. Všechna ostatní města a obce se řídí zákonem o obcích. Brno tedy musí fungovat podle stejného zákona jako obec o 300 obyvatelích. To je omezující a my to chceme změnit. Chceme, aby se Brno řídilo zákonem, který bude odpovídat jeho významu. Posílení postavení městských částí, možnost těsnější spolupráce s okolními obcemi a právo navrhovat Parlamentu změny zákonů. To jsou tři základní oblasti, které by měly být v zákoně o městě Brně upraveny. Tento zákon chceme prosadit společně s brněnskými poslanci.

Bydlení v Brně a pro Brno

Ceny bydlení jsou již neúnosné. Město jsou lidé a lidé potřebují bydlet. Brno musí být městem, do kterého je atraktivní přicházet a ve kterém je nové bydlení dosažitelné. Ceny bydlení ovlivňují jevy, se kterými toho Brno mnoho nezmůže. Přesto může město pro rozšíření nabídky dostupnějšího bydlení hodně udělat. Zachování a rozvíjení kvality stávajícího bydlení je samozřejmost. Potřebujeme Brno, kde budou lidé nacházet bydlení, které dnes hledají za hranicemi města. Potřebujeme proto významně širší nabídku nového bydlení v rodinných domech. Velkou příležitostí je v tomto ohledu nový územní plán, který vzniká. Nenechme současnou koalici tuto příležitost promarnit. Pojďme společně prosazovat městské družstevní bydlení jako dostupnou cestu k vlastnickému bydlení v době extrémních cen bydlení.

naše priority

naše priority

Průjezdné město a parkování

Město, ve kterém se dobře žije, musí být dobře průjezdné a mít dostatek parkovacích míst. Prioritou je pro nás velký městský okruh. MHD s automobily si musí co nejméně překážet. Stále ucpané křižovatky budeme dělat průjezdnější. Poplatek za parkovací oprávnění, tedy vstupní poplatek do rezidentního parkování, je v podstatě jen daň z auta. Snížíme jej na minimum. Vybrané parkovné chceme vracet zpět do parkování a neplatit z něj aktivistické zbytečnosti. Proto Fond mobility změníme na Fond parkování. Vytvoříme program podpory budování nových parkovacích míst po celém městě.

Brno pro půl milionu

Na úsvitu republiky v roce 1919 vstoupil v platnost zákon o Velkém Brně. K historickému Brnu byla připojena dvě města a 21 okolních obcí. Rozloha města se zvětšila přibližně sedminásobně. Počet obyvatel se významně zvýšil a Brno se stalo druhým největším městem republiky. Po 100 letech Brno ohrožuje suburbanizace. Velký počet obyvatel okolních obcí pracuje, studuje a fakticky žije v Brně. Chceme začít debatu o Velkém Brně II, o Brně pro půl milionu obyvatel. V podmínkách moderního demokratického právního státu však není správné ani myslitelné jejich direktivní připojení zákonem. S okolními obcemi je třeba vést pokorný dialog a usilovat o zahájení spolupráce v rámci brněnské městské aglomerace. Aby pro okolní obce bylo zajímavé stát se novými městskými částmi Brna, nelze ponechat správu našeho města v současném stavu. Budeme usilovat o její reformu, která dialog o připojení nových obcí k Brnu učiní reálným a pro ně zajímavým. Pojďme spolu budovat Brno, které uspěje ve stále silnější konkurenci středoevropských měst.

Více bydlení

Ceny bydlení jsou již neúnosné. Město jsou lidé a lidé potřebují bydlet. Brno musí být městem, do kterého je atraktivní přicházet a ve kterém je nové bydlení dosažitelné. Ceny bydlení ovlivňují jevy, se kterými toho Brno mnoho nezmůže. Přesto může město pro rozšíření nabídky dostupnějšího bydlení hodně udělat. Zachování a rozvíjení kvality stávajícího bydlení je samozřejmost. Potřebujeme Brno, kde budou lidé nacházet bydlení, které dnes hledají za hranicemi města. Potřebujeme proto významně širší nabídku nového bydlení v rodinných domech. Velkou příležitostí je v tomto ohledu nový územní plán, který vzniká. Nenechme současnou koalici tuto příležitost promarnit. Pojďme společně prosazovat městské družstevní bydlení jako dostupnou cestu k vlastnickému bydlení v době extrémních cen bydlení.

Bezpečí a pořádek

Základním úkolem městské policie je bezpečnost města a veřejný pořádek. Ne pokuty. Pokud je někde soustavně narušován veřejný pořádek, je nezbytné, aby městská policie byla trvale přítomna a důsledně vymáhala dodržování všech pravidel. K tomu potřebuje podporu města. Od nás ji bude mít. Budeme podporovat sbory dobrovolných hasičů. Do strategických dokumentů města doplníme hrozbu nelegální imigrace z muslimského světa a její dopady na bezpečnost obyvatel. Odstrašujících příkladů včasného neřešení této otázky najdeme po Evropě příliš mnoho.

Více bydlení

Ceny bydlení jsou již neúnosné. Chceme Brno, do kterého je atraktivní přicházet a ve kterém je nové bydlení dosažitelné. Ceny bydlení ovlivňují jevy, se kterými toho Brno mnoho nezmůže. Bezmocné však není. Proto budeme zakládat městská bytová družstva jako cesty k vlastnickému bydlení v těžké době. Chceme významně rozšířit nabídku bydlení rodinného typu, které lidé hledají za hranicemi města.

Pojďte s námi usilovat o lepší Brno! Máme pro Vás formulář a prosíme o jeho vyplnění.
Můžete nám pomoci radou, názorem, svými dovednostmi a řadou jiných způsobů.

Žádné pole není povinné. Nechcete-li nějaké pole vyplnit, ponechte je volné.

Naši kandidáti

Milan JIRKŮ

David NĚMEČEK

Jaroslav DITTRICH

Richard DUŘPEKT

Jiří PODHRADSKÝ

Jsme Brno Plus a Svobodní. Pojďme spolu bránit budoucnost našeho města!