POJĎME DO TOHO SPOLEČNĚ...

Pojďme společně pozvednout Brno. Chtějme zákon o městě Brně, aby se Brno nemuselo řídit stejným zákonem jako malé obce. Chceme a potřebujeme bydlet ve městě, které odolá ničivým dopadům tzv. suburbanizace, kdy lidé hledají své cílové bydlení za hranicemi města. Pojďme udělat Brno městem, které zůstane silné i pro naše děti a vnuky. Budujme společně Brno jako středoevropskou metropoli, ve které je radost i prestiž pracovat a bydlet.

Bojovali jsme za Brno v roce 2016, když v nebezpečném referendu prosazeném radikálními aktivisty hrozilo, že přijdeme o klíčový projekt nového železničního nádraží. Upozorňovali jsme, že toto referendum je past. Bitvu jsme vyhráli a pro Brno tak zachránili nové nádraží, jehož příprava od té doby významně pokročila. V roce 2018 jsme poprvé bojovali ve volbách, aby Brno dále nemohli poškozovat tehdejší aktivističtí politici za Žít Brno a Zelené. Přestože jejich vládu se podařilo ukončit, na náš postup do zastupitelstva to nestačilo. Nezahořkli jsme a v práci pro Brno pokračujeme. Ubránili jsme Brno v roce 2016, bojovali jsme v roce 2018 a nyní do toho jdeme znovu.

Pojďte s námi usilovat o lepší Brno! Máme pro Vás formulář a prosíme o jeho vyplnění. Můžete nám pomoci radou, názorem, svými dovednostmi a řadou jiných způsobů. Formulář najdete dole na této stránce a dostanete se na něj také tímto odkazem.

V pravou chvíli uveřejníme náš podrobný program pro období 2022 až 2026. Nyní přinášíme naše čtyři dlouhodobé priority. Budeme rádi, pokud se s nimi seznámíte.

Robert Kotzian, lídr Brno Plus

Pojďte s námi usilovat o lepší Brno! Máme pro Vás formulář a prosíme o jeho vyplnění. Můžete nám pomoci radou, názorem, svými dovednostmi a řadou jiných způsobů. Formulář najdete dole na této stránce a dostanete se na něj také tímto odkazem.

 

V pravou chvíli uveřejníme náš podrobný program pro období 2022 až 2026. Nyní přinášíme naše čtyři dlouhodobé priority. Budeme rádi, pokud se s nimi seznámíte.

Robert Kotzian,
lídr Brno Plus

Zákon o městě Brně

Hlavní město Praha má speciální zákon, kterým se řídí. Všechna ostatní města a obce se řídí zákonem o obcích. Brno tedy musí fungovat podle stejného zákona jako obec o 300 obyvatelích. To je omezující a my to chceme změnit. Chceme, aby se Brno řídilo zákonem, který bude odpovídat jeho významu. Posílení postavení městských částí, možnost těsnější spolupráce s okolními obcemi a právo navrhovat Parlamentu změny zákonů. To jsou tři základní oblasti, které by měly být v zákoně o městě Brně upraveny. Tento zákon chceme prosadit společně s brněnskými poslanci.

Bydlení v Brně a pro Brno

Ceny bydlení jsou již neúnosné. Město jsou lidé a lidé potřebují bydlet. Brno musí být městem, do kterého je atraktivní přicházet a ve kterém je nové bydlení dosažitelné. Ceny bydlení ovlivňují jevy, se kterými toho Brno mnoho nezmůže. Přesto může město pro rozšíření nabídky dostupnějšího bydlení hodně udělat. Zachování a rozvíjení kvality stávajícího bydlení je samozřejmost. Potřebujeme Brno, kde budou lidé nacházet bydlení, které dnes hledají za hranicemi města. Potřebujeme proto významně širší nabídku nového bydlení v rodinných domech. Velkou příležitostí je v tomto ohledu nový územní plán, který vzniká. Nenechme současnou koalici tuto příležitost promarnit. Pojďme společně prosazovat městské družstevní bydlení jako dostupnou cestu k vlastnickému bydlení v době extrémních cen bydlení.

Brno pro půl milionu

Na úsvitu republiky v roce 1919 vstoupil v platnost zákon o Velkém Brně. K historickému Brnu byla připojena dvě města a 21 okolních obcí. Rozloha města se zvětšila přibližně sedminásobně. Počet obyvatel se významně zvýšil a Brno se stalo druhým největším městem republiky. Po 100 letech Brno ohrožuje suburbanizace. Velký počet obyvatel okolních obcí pracuje, studuje a fakticky žije v Brně. Chceme začít debatu o Velkém Brně II, o Brně pro půl milionu obyvatel. V podmínkách moderního demokratického právního státu však není správné ani myslitelné jejich direktivní připojení zákonem. S okolními obcemi je třeba vést pokorný dialog a usilovat o zahájení spolupráce v rámci brněnské městské aglomerace. Aby pro okolní obce bylo zajímavé stát se novými městskými částmi Brna, nelze ponechat správu našeho města v současném stavu. Budeme usilovat o její reformu, která dialog o připojení nových obcí k Brnu učiní reálným a pro ně zajímavým. Pojďme spolu budovat Brno, které uspěje ve stále silnější konkurenci středoevropských měst.

Dostupné a průjezdné město

Úspěšné město, ve kterém se dobře žije, musí být dobře průjezdné a dostupné. Středoevropské centrum vědy a výzkumu musí být napojeno na vysokorychlostní železnici, musí být protkáno velkým městským okruhem a mít dálniční spojení s okolními velkými městy včetně leteckého spojení s některým z evropských uzlových letišť. Pojďte s námi prosazovat dokončení velkého městského okruhu. Udělejme vše pro dokončení dálnice do Vídně. Pojďme společně podpořit projekt nového železničního nádraží u řeky Svratky a jeho kvalitní začlenění do života města. Dosud nikdy nebyla příprava nového nádraží tak daleko, jako je dnes. Tato šance nesmí být promarněna. Potřebujeme rozvíjet a zrychlovat městskou hromadnou dopravu k prospěchu našeho města.

Pojďte s námi usilovat o lepší Brno! Máme pro Vás formulář a prosíme o jeho vyplnění.
Můžete nám pomoci radou, názorem, svými dovednostmi a řadou jiných způsobů.

Žádné pole není povinné. Nechcete-li nějaké pole vyplnit, ponechte je volné.

Jsme Brno Plus. Pojďme spolu bránit budoucnost našeho města!