Brno vydalo průvodce pro cizince. Také v arabštině.

Poznámka
Brno je městem vědy a výzkumu. Řada cizinců zde studuje nebo přichází za prací a podnikáním. To vítáme a podporujeme. Nepodporujeme však multikulturalismus. Jeho skutečným cílem je otevírat město zásadní civilizační hrozbě v podobě přílivu nelegálních imigrantů. Víme, že Brnu i České republice se živelná imigrace zatím víceméně vyhýbá. To však neznamená, že to musí platit vždy.
Město Brno vydalo průvodce, či spíše návod, pro cizince. Mimo jiné i v arabském jazyce. Město příručku vydalo v šesti jazycích: anglicky, ukrajinsky, rusky, rumunsky, vietnamsky a arabsky.

Průvodce informuje o bydlení, pracovních příležitostech, zdravotních službách a podobně, ale také radí, jak se dostat na „adaptačně-integrační“ kurzy prováděné multikulturalistickou neziskovkou Slovo 21. Na těchto kurzech financovaných z veřejných peněz se cizincům mimo jiné „poskytují bezplatné informace o možnosti využívat pomoc úřadů, integračních center pro cizince a nevládních neziskových organizací, přičemž na všechny tyto instituce zprostředkovávají kontakty“ (zdroj). Průvodce pro cizince také poskytuje kontakty na známou brněnskou „firmu“ – rudozelenou neziskovku NESEHNUTÍ, nebo na celorepublikově známou multikulturalistickou neziskovku Organizace pro pomoc uprchlíkům.

Arabsky psaná předmluva k Průvodci od paní primátorky Markéty Vaňkové (ODS).

Průvodce své čtenáře také upozorňuje, že Brno má interkulturní pracovníky (psali jsme o tom už před více než dvěma lety například v článku Kdo a proč chce arabštinu na Magistrátě?), a to mimo jiné pro arabštinu. Smyslem těchto interkulturních pracovníků je zprostředkovávat cizincům styk s úřady. Město Brno tak cizincům nabízí například rady, jak řešit různé životní situace nebo kde jim dostane pomoci, ale také osobní doprovod na „správná místa“…

Vydání Průvodce je výstupem projektu „Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně“ dotovaného z fondů Evropské unie. Tento projekt je dědictvím minulého, aktivistického vedení města, ve kterém mělo sociální oblast na starosti neblaze proslulé hnutí Žít Brno. Nicméně současná koalice vede naše město již déle než rok a měla více než dost času tento multikulturalistický projekt zastavit, případně omezit (třeba i za cenu vrácení dotace). Pokud se současné vedení města rozhodlo tak neučinit, mělo alespoň zajistit, aby tento projekt nepomáhal politickým neziskovkám, jako jsou ty, které výše jmenujeme. Ani to se však nestalo.

Tyto politické neziskovky a jejich čelní představitelé mají politické cíle. Podporují vítací kulturu a chtějí radikální změny v západní civilizaci usnadňováním imigrace z kulturně nekompatibilních oblastí světa. Obáváme se, aby se Průvodce v arabštině nestal „návodem“ pro nelegální migranty a naše město díky tomu lákavější destinací pro zásadní civilizační hrozbu v podobě nelegální migrace.

Témata našich článků: