Brno potřebuje nový vstup do ZOO

Rada města Brna 22. 3. 2016 schválila investiční záměr na rekonstrukci ulice Palcary, jehož součástí je i vznik nových parkovacích míst u brněnské ZOO. Náklady na rekonstrukci ulice Palcary mají být necelých 57 mil. Kč.

Stanovisko Brno+ k tomuto rozhodnutí rady města Brna:

  1. Rekonstrukce ulice Palcary je pouze náhradním řešením akutního nedostatku parkovacích míst u brněnské ZOO. Skutečným a systémovým řešením je výstavba nového vstupu do ZOO, a to buď na plánovaném místě v Brně-Kníničkách, nebo na jiném vhodném místě.
  2. Skutečnost, že se namísto skutečného řešení připravuje pouze náhradní řešení a to za 57 mil. Kč, je důsledkem složení koalice. Zastavení plánů na nový vstup do ZOO prosadili Zelení.
  3. Na zastupitelstvu města Brna v září 2015 v rámci projednání tzv. návrhu pořízení 43. souboru změn územního plánu prosadila koalice zastavení přípravy nového vstupu do ZOO (zastavila pořizování příslušné změny územního plánu). Koalice přitom dosud nesdělila, jak hodlá tento problém řešit.
  4. Považujeme za nevhodné a nehospodárné, aby se vynakládaly značné prostředky (57 mil. Kč) na náhradní řešení, aniž by se předtím rozhodlo o tom, kde a jak bude nedostatek parkovacích míst a nový vstup do ZOO dlouhodobě řešen. Vyzýváme resortního náměstka odpovědného za řízení a rozvoj ZOO (Martin Ander), aby systémově řešil vybudování nového vstupu a parkoviště u brněnské ZOO.
Témata našich článků: