Brněnská marnost

V celé republice i v Brně je rekordně nízká nezaměstnanost. Stoupá poptávka po nových zaměstnancích. Nejvíce zaměstnavatelů na Jižní Moravě sídlí pochopitelně v Brně. Ti mají nyní enormní snahu přivést do Brna nové pracovníky. Zůstanou však tito pracovníci v našem městě také bydlet? Mohli by, ale museli by mít kde.

Brno bojuje a dlouho bude bojovat s velmi vážným problémem vylidňování, kdy lidé nacházejí své cílové bydlení za hranicemi města. Tento problém lze řešit pouze komplexem různých opatření. Jedno opatření je však základní a nejdůležitější: Brno potřebuje nové obyvatele, což znamená nabídku nového a kvalitního bydlení.

Je tu však háček. Nabídka nového bydlení začíná u územního plánu. Jenže ten už nabízí jen málo skutečně využitelných ploch pro výstavbu nového bydlení. Je zkrátka vyčerpaný. To způsobuje, že náklady na nové bydlení v Brně rostou a lidé více odcházejí za hranice města. Nově příchozí pracovníci brněnských zaměstnavatelů mají mnohem menší motivaci zde zůstávat natrvalo.

Odpovědný náměstek primátora Martin Ander (Zelení) nebyl od svého zvolení v roce 2014 schopen prosadit ani jednu jedinou změnu územního plánu města Brna. Místo toho podporoval soudní zrušení tzv. aktualizace územního plánu. Aktualizace byla velký soubor změn územního plánu, který by problém vyčerpanosti územního plánu na nějakou dobu vyřešil. Po jejím zrušení Martin Ander zabránil tomu, aby se město bránilo u Nejvyššího správního soudu. Po těchto svých destruktivních krocích sliboval, že změny, které spolu s aktualizací padly pod stůl, prosadí jednotlivě. To se však nestalo. Do dnešního dne neprosadil ani jednu jedinou změnu.

Nový územní plán je zatím stále v nedohlednu. A tak Brno v době, kdy by mohlo ještě úspěšněji lákat nové obyvatele, není dostatečně schopno konkurovat okolním obcím nabídkou nových ploch.

Dobu, kdy je snaha zdejších zaměstnavatelů přitahovat nové pracovníky a potenciální nové obyvatele našeho města velmi vysoká, tak evidentně promarníme. Je to škoda. Pamatujme, kdo je za to zodpovědný.

Témata našich článků:,