Na této stránce vysvětlujeme, proč nelze věřit starostovi Antonínu Crhovi, ale ani místostarostovi Milanu Hrdličkovi, v tom, že budou odpovědně hájit připomínky městské části Brno-Bohunice k návrhu územního plánu. Vysvětlujeme zde tedy, proč se chceme stát tzv. zástupcem veřejnosti a sbíráme podpisy pod našich 11 připomínek k návrhu nového územního plánu.

Základním problémem je chování starosty Antonína Crhy (KDU-ČSL), ale také místostarosty Milana Hrdličky (ČSSD), ve věci masivní zástavby areálu bývalé zahradnické školy při ul. Lány. Masivní zástavba tohoto areálu je zanesena v návrhu nového územního plánu, které počítá s bydlením pro cca 4000 osob, v části území až do výšky 22 metrů.

Stručně řečeno, pokud jde o areál zahradnické školy, musíme dnes hasit „požár“, který pomohl založit starosta Antonín Crha. Když tento „požár“ starosta Crha s místostarostou Hrdličkou mohli uhasit nebo aspoň významně oslabit, neudělali to.

Pokud je něco dále červeným textem, je to většinou odkaz, pod kterým je důkaz pro naše argumenty. Klikněte, abyste se mohl(a) přesvědčit, že píšeme pravdu.

Pozemky v areálu bývalé zahradnické školy se za zvláštních okolností dostaly do rukou dnešních soukromých vlastníků. Zhruba polovina areálu se za nejasných okolností dostala do rukou developera potom, co jej Jihomoravský kraj prodal soukromé osobě (schéma této podivné majetkové operace od Lidových novin je ke stažení zde), a to na návrh tehdejšího náměstka hejtmana Stanislava Juránka (KDU-ČSL). Východní část areálu přešla do soukromých rukou již v roce 2005 v rámci tzv. kauzy ministra Zgarby (ČSSD). S tím už bohužel nic nenaděláme a musíme z toho vycházet.

Jak se vyvíjela situace kolem zástavby zahradnické školy

Nyní se podívejte na důležité události v této kauze, které jsme pro vás chronologicky seřadili:

2011 Zahradnická škola fungovala v Bohunicích 110 let do června 2011. Už v září 2011 došlo k podivnému prodeji velké části areálu ze strany Jihomoravského kraje na návrh tehdejšího náměstka hejtmana Stanislava Juránka (KDU-ČSL), blízkého stranického kolegy našeho starosty Antonína Crhy (KDU-ČSL).
2013 Zastupitelstvo městské části na schůzi dne 26. 6. 2013 (v této době byl starostou jeden z nás – Miloš Vrážel) požadovalo zachovat v areálu zahradnické školy zemědělskou výrobu. Tehdy ještě za podpory místostarosty Antonína Crhy a zastupitele Milana Hrdličky.
2017 Rada městské části vedená starostou Antonínem Crhou předkládá bohunickému zastupitelstvu (20. 9. 2017) i přes nesouhlas Komise pro rozvoj městské části návrh na podporu změny současného územního plánu, která by umožnila v areálu zahradnické školy intenzivní zástavbu. Byli jsme to my, kdo na to tehdy upozornil a kdo navzdory starostovi Crhovi prosadil nesouhlas (kód změny územního plánu byl B5/13-II).

Pár týdnů po tomto zastupitelstvu starosta Antonín Crha napsal na Facebook: „Pokud Vám někdo bude tvrdit, že toto území má zůstat jen zemědělskou půdou, mluví hlouposti.“ Tím reagoval na náš tehdejší postoj, že areál má nadále sloužit zemědělství. V únoru 2018, kdy mu již bylo známo nesouhlasné stanovisko bohunického zastupitelstva, v rozhovoru pro Metro starosta Crha uvedl: „V současné době byla dokončena územní studie na zastavění této oblasti. Městská část k jejímu zastavění nemá námitky, konec konců se jedná o soukromý majetek.“ V tomto rozhovoru starosta Antonín Crha vysloveně lhal, protože stanovisko zastupitelstva ze dne 20. 9. 2017 bylo opačné, což dobře věděl. Starosta Antonín Crha tento svůj návrh na podporu zastavění areálu obhajoval i v červnu 2018 na Facebooku.

2017 Před koncem roku je dokončen klíčový dokument – územní studie „Bohunice, ulice Lány“. Především kvůli této studii je nyní v areálu zahradnické školy navrhována intenzivní zástavba. Při zpracování této studie se konala tři pracovní jednání. Na dvě z nich se starosta Crha ani místostarosta Hrdlička neobtěžovali přijít. Třetího jednání se sice zúčastnili, ale žádnou připomínku k objemu plánované výstavby nevznesli. Jediné, co starosta Antonín Crha s místostarostou Milanem Hrdličkou tehdy požadovali, bylo areál jinak dopravně napojit. Proti zástavbě samotné nic nenamítali.
2018 I přes nesouhlas bohunického zastupitelstva (přijatý na náš návrh na schůzi 20. 9. 2017) starosta Antonín Crha jako člen celoměstského zastupitelstva dne 19. 6. 2018:

  • hlasuje pro zadání této změny současného územního plánu včetně pokynu, aby zpracování návrhu změny proběhlo podle územní studie „Bohunice, ulice Lány“. V důsledku tohoto usnesení celoměstského zastupitelstva se tato územní studie promítla i do návrhu nového územního plánu.
  • hlasuje pro tzv. Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, jejichž součástí byl požadavek, aby zpracování návrhu nového územního plánu proběhlo podle územní studie „Bohunice, ulice Lány“. Naše radnice vedená Antonínem Crhou dostala možnost Pokyny písemně připomínkovat. Tuto možnost však nevyužila (viz bod 5 důkazu). Vedení městské části tak promarnilo další možnost, jak jít proti masivní zástavbě areálu zahradnické školy…

Kvůli těmto hlasováním a dalším výše uvedeným krokům jsme na začátku napsali, že dnes musíme hasit „požár“, který pomohl založit starosta Antonín Crha. Když tento „požár“ starosta Crha s místostarostou Hrdličkou mohli uhasit nebo aspoň významně oslabit, neudělali to.

2018 Uvědomili jsme si, že jakkoli by bylo ideální ponechat areál nezastavěný (a vždy jsme to prosazovali), není to v nastalé situaci již příliš reálné. Viděli jsme, jak město za spolupráce a tolerance naší městské části vedené starostou Antonínem Crhou tehdy pomalu, ale jistě, připravovalo masivní zástavbu, které dnes čelíme v návrhu nového územního plánu. Proto jsme tehdy přišli s peticí, která v nastalé situaci požadovala realistické a kompromisní řešení spočívající sice v umožnění zástavby, ale pouze rodinnými domy. Současně jsme chtěli část tohoto území využít jako park. Jak jsme uvedli, není to ideální řešení, ale řešení realistické. Rodinné domy by na rozdíl od masivní zástavby nenarušovaly stávající bydlení, vytvářely by jen minimální dopravní zátěž a přitom by umožnily využít areál pro rozvoj města. Toto řešení by navíc, jakmile by bylo uskutečněno, masivní zástavbu natrvalo znemožnilo. Petice získala 188 podpisů a byla adresována bohunickým zastupitelům. Nicméně vedení bohunické radnice ji bohunickému zastupitelstvu odmítlo předložit a místo toho ji odeslalo na Magistrát.
2018 Naši petici starosta Antonín Crha 28. 6. 2018 na Facebooku nenávistně komentoval slovy: „Chtěl bych důrazně požádat, abyste si dobře přečetli, co podepisujete. Petice ve skutečnosti totiž se zástavbou souhlasí a podporuje ji!!!!! Sice v jakoby mírné formě zástavbou rodinnými domy, ale podporuje (bod 3 petice)!!! Mohu jen spekulovat proč. Možná, když si přečtete jména autorů petice, pochopíte sami. Jedná se však o formu „salámové metody“…“ Tato slova znějí z pera zrovna starosty Antonína Crhy až neuvěřitelně. Byl to on, kdo jen několik dnů předtím na celoměstském zastupitelstvu hlasoval dvakrát pro rozhodnutí směřující k masivní zástavbě v zahradnické škole. Ne pouze k zástavbě rodinnými domy, ale rovnou k masivní zástavbě dle územní studie „Bohunice, ulice Lány“. Byli jsme to naopak my, kdo jej 20. 9. 2017 u podobného kroku na bohunickém zastupitelstvu „nachytal na hruškách“ (viz výše). Přesto mu nebylo stydno nenávistně naznačovat, že si stačí přečíst jména autorů petice (tj. naše jména) a je přece jasné, jaké hrozné úmysly máme…
2020 10. 6. 2020 proběhlo klíčové bohunické zastupitelstvo projednávající stanovisko městské části k návrhu nového územního plánu. Byli jsme skutečně v šoku, když jsme si černé na bílém přečetli, že starosta Antonín Crha (resp. rada městské části, kterou vede a má v ní většinu) navrhuje v podstatě to stejné, co jsme my navrhovali v naší petici a kvůli čemu nás tak nechutně obviňoval

Dva dny předtím, 8. 6. 2020, na veřejné besedě tento návrh (rodinné domy ve výškové úrovni do 10 metrů) starosta Antonín Crha představil a snažil se lidem vysvětlit, že v současné situaci je to realističtější, než požadovat zachování současného stavu. Sice zapomněl připomenout, že má na této situaci nemalý podíl, ale v zásadě měl pravdu (konec konců opakoval argumenty z naší petice). Poté, co na besedě přítomní občané dali najevo, že nechtějí ani tento kompromis, starosta Antonín Crha otočil a prohlásil zhruba toto (parafrázujeme): sice je v dnešní situaci rozumnější umožnit v areálu alespoň rodinné domy, ale on že tedy bude prosazovat úplné zrušení jakékoli zástavby (to jsme v době, kdy to ještě bylo reálné, prosazovali proti jeho vůli my). Neměl by však zodpovědný starosta lidem vysvětlit podstatu rozumnějšího řešení a proč velmi vážně hrozí, že když v dnešní situaci budeme prosazovat úplné zrušení jakékoli zástavby (tj. i rodinné domy), tak v novém územním plánu s velkou pravděpodobností zůstane masivní zástavba tak, jak je…?

Zastupitelstvo 10. 6. 2020 nakonec přijalo usnesení, kterým požaduje zachování využívání areálu pro částečně pro zemědělství a částečně pro školství (zhruba půl na půl), a to na návrh místostarosty Milana Hrdličky. K tomu je však nutné uvést, že využití soukromých pozemků pro školství (jedná se o cca polovinu areálu) může v praxi znamenat třeba vysokoškolské koleje, tj. malometrážní bydlení v bytových domech. Lze očekávat, že to budou bytové domy stejně vysoké, jako jsou ty, které jsou v návrhu nového územního plánu. Pro toto usnesení hlasoval i starosta Antonín Crha, který dva dny předtím na besedě s občany (8. 6. 2020) prohlašoval, že bude proti jakékoli zástavbě. Jestli se ze strany starosty Antonína Crhy a místostarosty Milana Hrdličky jedná o záměr nebo jen další nešikovnost, ponecháváme stranou… Ještě doplníme, že zčásti je toto usnesení shodné s tím, co jsme dříve (před zpracováním územní studie „Bohunice, ulice Lány“) my navrhovali, tj. využití areálu jen pro zemědělství (tj. ne pro školství), a za co jsme si od starosty Antonína Crhy vysloužili výše citovaný komentář: „Pokud Vám někdo bude tvrdit, že toto území má zůstat jen zemědělskou půdou, mluví hlouposti.“ 

A perlička na závěr. Kromě naší petice organizovali ještě jednu petici místostarosta Milan Hrdlička. I ona byla adresována zastupitelům městské části. Očekávali jsme, že nám bude 10. 6. 2020, kdy se projednávalo stanovisko k návrhu nového územního plánu, předložena. Nebyla. Takže projednání jedné petice (té naší) se starosta Antonín Crha s místostarostou Milanem Hrdličkou vyhnuli tak, že ji předali Magistrátu, a druhou petici (tu svou) raději bohunickým zastupitelům ani nepředložili. Co to vypovídá o vztahu těchto dvou pánů k hlasu veřejnosti, na to si každý umí odpovědět sám…

Závěr

Všechno, co uvádíme, jsou podložená fakta. Když to shrneme, zejména starosta Antonín Crha mění svá stanoviska ode zdi ke zdi. Když ještě bylo reálné, aby areál zahradnické školy zůstal nezastavěný, prosazovali jsme to, ale starosta Antonín Crha byl proti. Když to však už reálné přestalo být (také díky jemu), navrhovali jsme kompromisní a realistické řešení a starosta Antonín Crha byl zase proti. No a když pak musel uznat, že jsme tehdy i potom měli pravdu, tak nakonec zase otočil a prosazuje nyní úplné zrušení zástavby i když ví, že prosazuje prakticky neprosaditelné. Místo toho, aby to lidem vysvětloval, raději populisticky zase otočil. Takže nyní vážně hrozí, že masivní zástavba v areálu zahradnické školy v novém územním plánu zůstane, protože zde platí přísloví, že kdo chce všechno, nemá nic…

Jsme proto přesvědčeni, že starostovi Antonínu Crhovi nelze věřit a že nejjistější je připomínkovat územní plán samostatně jako zástupce veřejnosti. Proto jdeme svou cestou a sbíráme podpisy pod velmi umírněné řešení, které požaduje novou studii proveditelnosti, zeleň a připouští v omezené míře rodinné domky nejnižší výškové úrovně (do 7 metrů).

Starosta Antonín Crha většinu času zástavbu areálu zahradnické školy tak či onak podporoval. Zda z jeho strany šlo o úmyslné jednání, nebo je takový chaotik, to je nyní vedlejší. Výsledek je takový, že také kvůli němu dnes musíme čelit problému, který ani nemusel vzniknout. Není v této souvislosti bez zajímavosti, že starosta Antonín Crha je na naší radnici na plný úvazek zaměstnaným politikem nepřetržitě od roku 2003, tj. 17 let. A přesto takto chaoticky jedná…

Je evidentní, že starosta Antonín Crha nejednou jednal tak, jak to podle našeho názoru vyhovuje současným vlastníkům pozemků v areálu zahradnické školy. Jejich cílem nepochybně je zhodnocení investice do pozemků, tj. masivní zástavba se značnými negativními dopady na dopravní situaci v Bohunicích. Svůj díl viny na tom nese i místostarosta Milan Hrdlička. Proto nevěříme, že vedení bohunické radnice bude skutečně hájit zájmy naší městské části. Proto se chceme stát tzv. zástupcem veřejnosti a územní plán připomínkovat nezávisle na těchto dvou představitelích bohunické radnice.

Veškeré informace k našim 11 připomínkám k územnímu plánu najdete na naší stránce Připomínky k návrhu územního plánuNaleznete tam ke stažení i formulář pro váš podpis a pokyny, do kdy, kam a jak formulář odevzdat, a kdy a kde se s námi můžete setkat. Na této stránce najdete také instrukce, jak nás podpořit, nemáte-li možnost si formulář vytisknout.