Brno+ startuje

Dne 17. 10. 2014 byl založen spolek Brno+, jehož cílem je prosazovat rozvojové projekty v zájmu statutárního města Brna.

Spolek spolu s dalšími založil Robert Kotzian, který se současně stal předsedou spolku. Dalšími zakladateli jsou Vladan Krásný a Richard Duřpekt.

Prioritami projektu jsou:

  • Dopravní dostupnost města – v rámci této priority budeme podporovat zejména přestavbu železničního uzlu Brno, přípravu rychlostních komunikací R43 a R52 a stavby velkého městského okruhu.
  • Stop vylidňování Brna – jedním z největších rizik pro město Brno ve střednědobém až dlouhodobém horizontu je tzv. suburbanizace neboli vylidňování města. Lidé v Brně pracují, studují, baví se aj. Avšak bydlet odcházejí za hranice města. Proto je nanejvýš důležité podporovat kvalitní bytovou výstavbu na území města, ale především vznik nových lokalit pro kvalitní, zejména rodinné bydlení.
  • Velké Brno 2020 – v roce 1919 vzniklo zákonem č. 213/1919 Sb., o sloučení sousedních obcí s Brnem, tzv. Velké Brno. Vzhledem k zvyšující se provázanosti města s okolními obcemi a vzhledem k dalším jevům je na místě zahájení procesu postupné a dobrovolné integrace města a okolních obcí. Máme za to, že nejpozději v roce 2020 by město mělo začít v tomto smyslu jednat s okolními obcemi.

„Chceme být protivahou zelených spolků a podporovat klíčové rozvojové projekty v zájmu města,“ uvedl Robert Kotzian a dodává: „Chceme podporovat rozvoj města z řad tzv. občanské společnosti.“

WWW stránky Brno+: www.brnoplus.cz

Facebook profil: Spolek Brno+