Ani v roce 2016 nebudou zlevněny „šalinkarty“

Zastupitelstvo města Brna projedná na svém zasedání 6. 10. 2015 dodatek č. 17 k tzv. Smlouvě o závazku veřejné služby, kterou uzavřelo město Brno s Dopravním podnikem města Brna. Na základě této smlouvy je každoročně Dopravnímu podniku hrazena ztráta, která mu vznikne při provozu brněnské MHD.

Dopravní podnik provozuje MHD v rozsahu podle objednávky města a vybírá jízdné v hodnotách stanovených městem. Rozdíl mezi výnosy z jízdného a náklady na provoz MHD je ztrátou, kterou město kompenzuje, tj. hradí ze svého rozpočtu. Již od roku 2012 tvoří tato kompenzace 1 731 mil. Kč ročně.

Kompenzace se většinou navyšuje o mimořádné výdaje iniciované městem (např. podíl Dopravního podniku na městských investicích – např. podíl na rekonstrukci ulic). Navýšení objemu dopravy znamená vždy navýšení ztráty, tj. také navýšení kompenzace. Snížení ceny jízdného znamená vždy snížení výnosů z jízdného, tj. navýšení ztráty a tím kompenzace.

Na rok 2016 činí celková kompenzace 1 945 mil. Kč. Rovněž pro rok 2016 má být základem částka 1 731 mil. Kč. K ní se připočítají následující položky:

  • + 33 mil. Kč za zvýšený objem objednané přepravy
  • + 2 mil. Kč za ztrátu z žákovského jízdného
  • + 150 mil. Kč za nákup tramvají (pravděpodobně jako výsledek zbrklého uzavření soudního smíru se společností ŠKODA TRANSPORTATION, a.s., který představitelé města krátce po zvolení v roce 2014 neuváženě nejprve avizovali v médiích, v důsledku čehož se jim následně významně zúžil prostor pro další vyjednávání)
  • + 29 mil. Kč daňová zátěž v souvislosti s navýšením kompenzace

Pokud by koalice hodlala splnit slib zlevněné roční předplatní jízdenky již v roce 2016, musela by základní kompenzace 1 731 mil. Kč být navýšena o tomu odpovídající ztrátu. Tak tomu však není.

Zelení dali zbytku koalice ultimátum (např. zde: http://bit.ly/1Gr8zXJ ), že ke zlevnění roční „šalinkarty“ musí dojít do dvou let od vzniku koalice. To je konec konců sjednáno také v koaliční smlouvě. Má-li tedy slib být splněn, musí ke zlevnění dojít do konce října 2016. Většina občanů si však roční „šalinkartu“ kupuje na přelomu roku. Pro většinu občanů kupujících si roční „šalinkarty“ tak nebude mít případná sleva v roce 2016 žádný význam. Pokud vůbec koalice hodlá tento slib dodržet, chystá si jej pravděpodobně do kampaně pro krajské volby v roce 2016.

„Je vidět, že slib zlevnění roční šalinkarty koalice nehodlá splnit ani v roce 2016. Koaliční strany však možná chtějí zlevnění roční předplatní jízdenky využít ve svých kampaních před krajskými volbami,“ komentuje Robert Kotzian, předseda Brno+.

Témata našich článků: