Náměstek Ander znovu neprosadil porotu pro studii o Jižním centru

Náměstek primátora Martin Ander prosadil zpracování dopravně-urbanistické soutěže na studii zástavby (urbanizace) Jižního centra pro případ přestavby železničního uzlu Brno ve variantě pod Petrovem. Rada města Brna měla na své schůzi dne 14. 7. 2015 projednat návrh složení poroty soutěže. Návrh však nakonec byl z programu této rady města Brna stažen.

Ze zápisu z jednání rady města dne 14. 7. je patrné, že ke stažení došlo až po nestandardně dlouhé debatě a jediný, kdo hlasoval proti stažení návrhu z programu jednání, byl samotný jeho předkladatel, náměstek Martin Ander:

Zápis z jednání rady města Brna dne 14. 7. 2015

Z uvedených okolností je zřejmé, že návrh byl natolik kontroverzní, že na radě došlo k hádce a náměstek Ander jej byl nucen nedobrovolně přepracovat. Podruhé složení poroty předložil na jednání rady města Brna 28. 7. 2015. Materiál však byl znovu stažen. Náměstek Ander znovu narazil.

„Je zřejmé, že v koalici panují vážné rozpory a že zdrojem těchto rozporů jsou návrhy náměstka Andera,“ komentuje situaci v radě města Brna předseda Brno+ Robert Kotzian.

Je velmi důležité, aby výsledná dopravně-urbanistická studie organicky navazovala na další dokumenty týkající se brněnského železničního uzlu.

S ohledem na možné závažné dopady náměstkem Anderem prosazené studie, ale i s ohledem na její nákladnost (8,8 mil. Kč), je nezbytné, aby porota soutěže nebylo jednostranně složena a aby byla obsazena vysoce erudovanými odborníky.

Brno+ proto znovu vyzývá náměstka Andera, aby otevřeně sdělil:

  1. koho a proč navrhuje do poroty této dopravně-urbanistické soutěže,
  2. jak bude garantována vyváženost složení poroty,
  3. jaké byly jeho návrhy složení poroty předložené radě města a proč byly staženy.
Témata našich článků: