Aktivistům nikdy nešlo o postoj veřejnosti

Přípravný výbor místního referenda vícekrát potvrdil, že mu nikdy nešlo o zjištění postoje veřejnosti k otázce přestavby brněnského železničního uzlu. Níže uvádíme dvě nejotevřenější přiznání k tomu, že jejich cílem je ideologicky motivované zablokování přinejmenším jedné ze dvou variant řešení.

Tisková zpráva přípravného výboru ze dne 19. 8. 2013[1]. Miroslav Patrik, hlavní představitel přípravného výboru a předseda Dětí Země, které současně stojí za odvoláními proti územnímu rozhodnutí pro Nádraží u řeky, v této tiskové zprávě říká: „Referendum je nejspolehlivější cesta, jak projekt definitivně pohřbít a uvolnit městu ruce k jiným prioritám.“ M. Patrikovi, ani J. Patočkovi, nikdy nešlo o názor veřejnosti. Referendum je pro ně účelový prostředek, jak zničit jednu z variant.

Tisková zpráva přípravného výboru ze dne 6. 11. 2014[2]. Přípravný výbor v ní uvádí: „…je jasné, že pokud by vedení města Brna do té doby podniklo jasné kroky směrem k tomu, že se nádraží bude modernizovat ve stávající poloze a podle metodiky vyjednané s Českou komorou architektů, svůj návrh stáhneme, poněvadž bychom zvítězili i bez referenda“. Jsou-li ochotni od konání referenda upustit tehdy, pokud bude předem zvolena jedna z variant, doznávají se, že o názor veřejnosti jim nikdy nešlo.

Jak ovšem ukazuje právní analýza navržených otázek[3], je toto místní referendum namířené proti oběma (a jediným dvěma) technicky možným variantám řešení železničního uzlu Brno. „Skutečným cílem přípravného výboru místního referenda je nic-varianta,“ uzavírá Robert Kotzian.

[1] Viz http://referendum2014.cz/tiskova-zprava-brnenske-iniciativy-chteji-opakovat-referendum-o-poloze-nadrazi/

[2] Viz http://referendum2014.cz/jednali-jsme-s-budouci-koalici-referendum-chceme-v-roce-2016/

[3] http://www.nadraziureky.cz/download/smb-pravni-analyza-otazek-navrzenych-v-mistnim-referendu-fin.pdf

Témata našich článků: