Absurdita participativního dobra

Participativní rozpočet. Složitě, ale o to lépe znějící sousloví. Tuto novinku prosadili Piráti a považují ji za vrchol demokracie při správě města. Jde zhruba o to, že občané navrhují různé investice města a pak se o nich na internetu hlasuje. Následně město posoudí, zda jsou tyto projekty uskutečnitelné a případně některé z nich realizuje. Už rok a půl probíhá první kolo participativního rozpočtu a stále neznáme vítězné projekty. O jejich uskutečnění nemluvě.

Prozatím nás participativní rozpočet stál více než 1 milión Kč. Vývoj a provoz webu damenavas.brno.cz, okázalá a dlouhodobá reklamní kampaň, práce tzv. facilitátora, mzdové náklady nově přijatých úředníků Magistrátu a další.

Zářným příkladem absurdity tohoto teatrálního a neefektivního způsobu správy města je návrh, který představuje mladý muž na tomto videu:

Jde o jednoduchý návrh, aby chodník vedoucí po ulici Drobného od parku Lužánky nahoru bylo možné využívat rovněž pro jízdu na kole. Nápad je to jednoduchý, levný a bez dlouhých příprav. A v tom je právě ona absurdita.

Za prvé. To, zda je možné umístit v daném místě dopravní značku, kterou pan M. L. navrhuje, není otázkou rozhodnutí vedení města. Je to věc státní správy, kterou sice také vykonává Magistrát, ale je přitom nezávislý na politicích. Ať se Piráti a ostatní představitelé města tváří sebevíc, že značku pro pana M. L. zařizují oni, je to především věc na nich nezávislé státní správy.

Za druhé. Právě pro jednoduchost tohoto nápadu by mělo, tedy za normálních okolností, stačit, že pan M. L. napíše e-mail příslušnému náměstkovi primátora (nebo jinému zastupiteli) a o více se netřeba starat. Za normálních okolností by do půl roku, a pravděpodobně mnohem dříve, z podnětu odpovědného náměstka primátora státní správa vydala své stanovisko a, bylo-li by kladné, značka už by stála.

Namísto toho se tady rok a půl předvádějí Piráti, jak jsou úžasně demokratičtí, navrhovatel natáčí videa, sepisuje návrh a vyrábí si maketu značky, město utrácí stovky tisíc Kč a značka pořád není. To proto, že hlavním účelem participativního rozpočtu je ošetřovat marketingové potřeby Pirátů. 

Návrh pana M. L. je sice na první pohled označen jako proveditelný. Na druhý pohled už je však zřejmé, že se to vlastně dosud neví. Snímek je přímo z webu damenavas.brno.cz.

Zdůrazňujeme, že se v tomto článku nevyjadřujeme, zda je dobré, aby byl návrh pana M. L. uskutečněn, či nikoli. To je na samostatný článek a je to především věcí Magistrátu, který musí posoudit mj. bezpečnost takového opatření, a to jak z hlediska chodců, tak z hlediska cyklistů. Půvabné ovšem je, že Magistrát sice vyslovil s projektem souhlas, ale současně uvedl, že jej ještě musí posoudit Policie ČR (což vyžaduje zákon). A co když Policie ČR vydá negativní stanovisko? Magistrát sice může i přes negativní stanovisko Policie ČR opatření navrhované panem M. L. povolit, ale co když budou argumenty Policie ČR natolik závažné, že to nepůjde? Proč je potom projekt označen jako proveditelný, když se to vlastně ještě neví? Jinak řečeno, strůjci participativního dobra veřejnost a pana M. L. vodí tak trochu za nos…

Ale celou tu absurditu lze vlastně pochopit. Jednak jsou zde už zmíněné potřeby Pirátů se prezentovat jako nejdemokratičtější demokraté a jednak je pohodlnější navýšit počet úředníků o dva, utratit pár set tisíc Kč za reklamu a nechat veřejnost bláhově podléhat dojmu, že teprve toto vedení města konečně zajímají její potřeby. Co naplat, že už to všechno mohlo být hotovo, že se nemuselo utratit přes milion Kč atd….

Témata našich článků: