RobertKotzian_2014_SMALLMgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.

Předseda spolku Brno+. Robert Kotzian pracoval ve volebním období 2010 až 2014 jako 1. náměstek primátora statutárního města Brna pro oblast technickou. V letech 2006 až 2010 byl starostou městské části Brno-Bohunice. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Univerzitu obrany v Brně.

 

 

Vladan Krásný

Mgr. Vladan Krásný

Místopředseda spolku Brno+. Od roku 2006 je starostou městské části Brno-Starý Lískovec. Je absolventem Střední průmyslové školy slévárenské a vystudoval obor Sociální pedagogika na Universitě Tomáše Bati ve Zlíně.