Pro město vzdělanosti na křižovatce cest

Jsme spolkem, jehož cílem je prosazovat rozvojové projekty v zájmu statutárního města Brna.

Našimi prioritami jsou:

  • Dopravní dostupnost města – v rámci této priority budeme podporovat zejména přestavbu železničního uzlu Brno, přípravu rychlostních komunikací R43 a R52 a stavby velkého městského okruhu.
  • Stop vylidňování města – jedním z největších rizik pro město Brno ve střednědobém až dlouhodobém horizontu je tzv. suburbanizace neboli vylidňování města. Lidé v Brně pracují, studují, baví se aj. Avšak bydlet odcházejí za hranice města. Proto je nanejvýš důležité podporovat kvalitní bytovou výstavbu na území města, ale především vznik nových lokalit pro rodinné bydlení.
  • Velké Brno 2020 – v roce 1919 vzniklo zákonem č. 213/1919 Sb., o sloučení sousedních obcí s Brnem, tzv. Velké Brno. Vzhledem k zvyšující se provázanosti města zejména s okolními obcemi a vzhledem k dalším jevům je na místě zahájení procesu postupné a dobrovolné integrace města a okolních obcí. Máme za to, že nejpozději v roce 2020 by město mělo začít v tomto smyslu jednat s okolními obcemi.

K našim dalším cílům patří:

  • Sport za Lužánky – myslíme si, že lokalita „Za Lužánkami“, resp. Ponava, je pro sport nejen lokalitou vhodnou, ale i tradiční. Nedávná studie, kterou nechalo zpracovat statutární město Brno, potvrdila, že uvažovaný rozvoj lokality Ponava je v horizontu roku 2030 z dopravního hlediska možný. Proto prosazujeme právě toto řešení pro brněnský lední hokej a kopanou. Prověřovací studii si můžete stáhnout na této stránce.